ข่าว > สมัครงาน > ขยายเวลา รับสมัคร ตำแหน่ง อาจารย์ ประจำภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2

share
Facebook
Twitter

ขยายเวลา รับสมัคร ตำแหน่ง อาจารย์ ประจำภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2

03 กรกฏาคม 2563

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 2 อัตรา เพื่อทำการสอนที่ภาควิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา อัตราเงินเดือนๆ ละ 31,500.-บาท

ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการข้อมูล วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ขอและยื่นใบสมัครได้ที่งานบริหารและธุรการ สำนักงานคณบดี ชั้น 1 อาคารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม โทรศัพท์ 0 3424 5300 ต่อ 28016,28046 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2563