ข่าว > สมัครงาน > คณะวิทยาศาสตร์ รับสมัครตำแหน่งนักคอมพิวเตอร์

share
Facebook
Twitter

คณะวิทยาศาสตร์ รับสมัครตำแหน่งนักคอมพิวเตอร์

15 สิงหาคม 2566

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฎิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง นักคอมพิวเตอร์ สังกัด ภาควิชาสถิติ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.sc.su.ac.th/sc_new/660809_job2.pdf

ดาวน์โหลด ใบสมัครงานพนักงานมหาวิทยาลัยศิลปากร พนักงานชั่วคราว ที่ https://www.sc.su.ac.th/sc_new/650601_applicationform02.pdf

ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม  - 5 กันยายน 2566