ข่าว

สัมมนา

images

ประชุมวิชาการ...

ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 11เรื่อง “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง”วันที่ 24-25 มิถุนายน 2564 (จัดประชุมแบบออนไลน์)เปิดรับบทความวิจัยตามกลุ่มสาขาวิชาดังนี้- กลุ่มศิลปะและการออกแบบ- กลุ่มมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์- กลุ่มวิทยาศาสตร์ /วิทยาศาสตร์สุขภาพ /วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม /สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรเปิดรับบทความวิจัยฉบับเต็ม 4 มกราคม – 23 เมษายน 2564ผู้สนใจร่วมนำเสนอผลงานวิจัยสามารถลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมประชุมโดยผ่านระบบได้ที่ http://conference.su.ac.th/register/


รายละเอียด
images

การพัฒนาโจทย์วิจัยด้านการพัฒนาชุมชนพื้นฐาน...

การชี้แจงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของกรอบการวิจัยเพื่อสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อการพัฒนาระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2564 วันที่ 25 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 - 12.00 น. มีถ่ายทอดสดผ่าน https://www.facebook.com/PMUA.THAI


รายละเอียด
images

สำนักบริการวิชาการ...

โครงการจัดฝึกอบรมจะจัดขึ้นตั้งแต่เดือนกรกฎาคม เป็นต้นไป หากท่านใดมีความประสงค์จะสอบถามเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรม สามารถสอบถามได้ที่เบอร์ 099 446 9266 หรือ 085 222 4218 สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร


รายละเอียด
images

งานสัมมนาวิชาการและแสดงนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี...

วันที่ 22 - 23 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 2-5 ชั้น 4 และ 5 โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ


รายละเอียด