ข่าว

สัมมนา

images

สำนักบริการวิชาการ...

โครงการจัดฝึกอบรมจะจัดขึ้นตั้งแต่เดือนกรกฎาคม เป็นต้นไป หากท่านใดมีความประสงค์จะสอบถามเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรม สามารถสอบถามได้ที่เบอร์ 099 446 9266 หรือ 085 222 4218 สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร


รายละเอียด
images

งานสัมมนาวิชาการและแสดงนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี...

วันที่ 22 - 23 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 2-5 ชั้น 4 และ 5 โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ


รายละเอียด