ข่าว > สมัครงาน > คณะวิทยาศาสตร์ รับสมัคร ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา

share
Facebook
Twitter

คณะวิทยาศาสตร์ รับสมัคร ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา

07 ธันวาคม 2566

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประสงค์เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา สังกัด งานบริการการศึกษา สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร


ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก

1. สามารถสมัครสอบคัดเลือกผ่านเว็บไซต์สมัครงานออนไลน์ https://job.su.ac.th/ ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2566 ภายในเวลา 16.30 น.

2. สมัครสอบคัดเลือกด้วยตนเองยื่นเอกสารได้ที่ งานบริหารและธุรการ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ ชั้น 1 อาคารวิทยาศาสตร์ 1 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2566 ภายในวันเวลาราชการ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบด้วยตนเองสามารถดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครสอบได้ที่ https:://www.sc.su.ac.th/index.php#menu05