ข่าว > การศึกษา > มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอแสดงความยินดี

share
Facebook
Twitter

มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอแสดงความยินดี

03 เมษายน 2567

มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น นักศึกษาเก่าฝรั่งเศสดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2567 “  จากสมาคมนักเรียนเก่าฝรั่งเศส ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี