ความสำเร็จ

รางวัล

ขอแสดงความยินดีกับ น.ส. กัญชรส นาคสินธุ์ ชั้น ม.6/3...

แผนการเรียนศิลปกรรม โรงเรียนสาธิต. มหาวิทยาลัยศิลปากร

ได้รับรางวัลชนะเลิศศิลปกรรม อันดับ ๑

ผลงานชื่อ 2020 Period of Night mare

จากการประกวดศิลปกรรมเยาวชนแห่งชาติประจำปี พ.ศ.2563


รายละเอียด

นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชนะเลิศการแข่งขัน ArchiCAD skill contest 2017 ภายใ...

นายบดินทร์ สิริอาภานนท์ 
Badin Siriarphanont

ชนะเลิศการแข่งขัน ArchiCAD skill contest 2017 
ภายใต้หัวข้อ "ปลุก idea บ้าน Super Hero"

ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา


รายละเอียด