ข่าว

การศึกษา

images

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร...

การสอบสัมภาษณ์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1 ช่วงที่ 2ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตามรายชื่อในประกาศนี้https://admission.su.ac.th/fileupload/new/2011181138.pdfเริ่มรายงานตัวเวลา 09.00 - 12.00 น. ที่มหาวิทยาลัยศิลปากร ซิตี้แคมปัสเมืองทองธานี อาคารอเนกประสงค์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอให้ผู้สมัครตรวจสอบเอกสารที่จะต้องเตรียมมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ตามประกาศ ดังนี้ สาขาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ 1. บัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง)2. พอร์ตโฟลิโอ (กรณีไม่ได้ส่งมาทางไปรษณีย์)3. สำเนาระเบียนผลการศึกษา ปพ.14. ผลงานเพิ่มเติม (ถ้ามี) สาขาวิชานิเทศศาสตร์1.  บัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง)2. สำเนาระเบียนผลการศึกษา ปพ.13. ใบรับรองแพทย์ออกโดยโรงพยาบาล   ของรัฐหรือเอกชนดาวน์โหลดแบบฟอร์ม >> https://admission.su.ac.th/fileupload/new/2009080249.pdfและเนื่องจากมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19  ผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ทุกคนจะต้องสวมหน้ากากอนามัยและเข้ารับการคัดกรองก่อนเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้เข้าสอบทุกท่าน แผนที่การเดินทางhttps://goo.gl/maps/xT2gnP7fL6RWwWke9


รายละเอียด
images

เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา...

ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563


รายละเอียด
images

ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร...

ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากรเรื่อง ให้งดการจัดการเรียนการสอนและปิดที่ทำการในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ในส่วนวังท่าพระทั้งหมดระหว่างวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน - ๒ ธันวาคม ๒๕๖๓


รายละเอียด
images

10 สาขายอดฮิต!! SU Tcas รอบ 1...

ย้อนดู 10 สาขายอดฮิต!! SU Tcas รอบ 1 พอร์ตโฟลิโอ ในปี 63 มีสาขาไหนบ้างตามมาดูกันสาขาวิชาสถาปัตยกรรมสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์สาขาวิชาการออกแบบภายในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาสาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบสาขาวิชานิเทศศาสตร์สาขาวิชาทัศนศิลป์สาขาวิชาธุรกิจดนตรีและบันเทิงดูรายละเอียดเกณฑ์และกำหนดการการรับสมัครได้ที่ : https://www.admission.su.ac.th/สอบถามข้อมูลระบบ TCAS64 ได้ที่ : https://www.facebook.com/SUTCAS


รายละเอียด
images

แข่งขันความสามารถในการใช้ภาษาฝรั่งเศสประเภทต่างๆ...

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร ใคร่ขอเชิญชวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 เข้าร่วมการแข่งขันความสามารถในการใช้ภาษาฝรั่งเศสประเภทต่างๆ  ณ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร ชั้น 8-9 อาคารกสท. โทรคมนาคม บางรัก ในวันที่ 8 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00-16.30 น.  ชิงทุนการศึกษาและเงินรางวัลกว่า 50,000 บาท โดยผู้สมัครเข้าร่วมแข่งขันจะต้องเป็นผู้ที่ไม่ได้พักอาศัยกับครอบครัวที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสในการสื่อสารและเป็นผู้เริ่มเรียนภาษาฝรั่งเศสตอนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเท่านั้นผู้สมัครสามารถเข้าร่วมการแข่งขัน 4 รายการ   ดังนี้สุดยอดแฟนพันธุ์แท้อาหารฝรั่งเศส และ Luxury BrandDictée เขียน-ตาม-คำ-อ่านคณิตคิดเร็ว (ภาษาฝรั่งเศส)การตอบคำถามหลังชมคลิปวีดิโอผู้สนใจเข้าร่วมการแข่งขัน สามารถกรอกใบสมัครตามความสนใจที่จะเข้าร่วมโดยดาวน์โหลดไฟล์ด้านล่างและส่งกลับมายังผศ.ดร.สุดาวดี จันทร์ภิวัฒน์ อีเมลล์ chanpiwat_s@silpakorn.eduหรือติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร โทร. 02-639 7522 ต่อ 102http://www.suic.su.ac.th/a-suic-le-francais-cest-amusant/


รายละเอียด
images

รับสมัครร้านค้า...

ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ เรื่อง การรับสมัครร้านค้าเข้ามาจำหน่ายสินค้าในบริเวณมหาวิทยาลัยศิลปากร เนื่องในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2562


รายละเอียด
images

กำหนดการ...

กำหนดการฝึกซ้อมและการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2562


รายละเอียด
images

App Soft Phone...

การติดตั้ง การตั้งค่า และการใช้งาน App Soft Phone บนเครื่องคอมพิวเตอร์ PC & Notebook และบนอุปกรณ์ Mobile - GS Wave - Micro SIP- T-Max SIP- PhonerLite- SessionTalk Softphone


รายละเอียด
images

มหาวิทยาลัยศิลปากร ติดอันดับโลก 2020...

Congratulations ! ร่วมแสดงความยินดีกับมหาวิทยาลัยศิลปากร ในการติดอันดับโลกปี 2020 ในอันดับที่ 3 ร่วมของประเทศไทย และอันดับที่ 1001+ ของโลก จากการจัดอันดับของ THE (TIMES HIGHER EDUCATION WORLD UNIVERSITY RANKING 2020)


รายละเอียด
images

รายงาน...

รายงานผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยต่อหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 อ่านรายงาน


รายละเอียด
images

เปิดแล้ว SU-TCAS64...

รอบที่ 1 ช่วงที่ 2 เปิดรับสมัครวันที่ 28 กันยายน - 29 ตุลาคม 2563


รายละเอียด
images

การรับและคืนชุดครุยวิทยฐานะ...

การรับและคืนชุดครุยวิทยฐานะ ชุดสูทสากลนิยม และเครื่องแบบปกติขาว มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2562


รายละเอียด
images

ประกาศ : ปิดการจราจร ถนนสายหลัก...

ประกาศ : ปิดการจราจร ถนนสายหลัก ( บริเวณแยกอาคาร 50 ปี ถึงอาคารเรียนรวม 2 ) มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์จากสถานการณ์ลมกระโชกต้นไม้ล้มทับเสาไฟฟ้าทำให้เกิดความเสียหาย บนถนนสายหลักภายในวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ เมื่อคืนวันที่ 2 กันยายน 2563 นั้น กองงานวิทยาเขต พระราชวังสนามจันทร์ จะทำการดับกระแสไฟเพื่อซ่อมแซมส่วนที่ชำรุด ในวันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2563 ตั้งแต่เวลา 8.30 - 19.00 น. มีผลให้กระแสไฟฟ้าในส่วนของอาคารอักษร2/โรงอาหารสระแก้ว/อาคารเรียนรวม 2 ดับ และโทรศัพท์สายตรง (034) ไม่สามารถใช้งานได้ หากหน่วยงานต่างๆมีกิจธุรด่วน ขอให้ประสานงานสายตรง TOT ได้ที่เบอร์ 1100และในวันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2563 กองงานวิทยาเขต พระราชวังสนามจันทร์ จะดำเนินการตรวจสอบความเรียบร้อยอีกครั้งจึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวก


รายละเอียด
images

รับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเภสัชศาสตร์...

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ฉบับที่ 2/2536 เรื่อง รับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเภสัชศาสตร์


รายละเอียด
images

กำหนดการ...

ด้วยที่มหาวิทยาลัยศิลปากรได้ลงนามในร่วมมือกับการสื่อสารแห่งประเทศไทย (CAT) ที่จะพัฒนาระบบการติดต่อสื่อสารภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยเป็นชุมสายโทรศัพท์ระบบ IP Phone ที่จะทำให้การติดต่อสื่อสารระหว่างวิทยาเขตจะเป็นเหมือนว่าอยู่ในเขตเดียวกันนั้นเพื่อความสะดวกและประหยัดในหลายด้าน ทั้งนี้ผู้ดำเนินการได้กำหนดการเข้าดำเนินการระบบเพื่อ Cut Over เปลี่ยนระบบ ตู้ชุมสาย ในแต่ละแห่งของหน่วยงาน ในแต่ละวิทยาเขต ในช่วง วันที่ 20 ถึง วันที่ 31 กรกฏาคม 2563 (ตามเอกสารแนบ) จึงขอให้ท่านจัดเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องด้านดังกล่าวในหน่วยงานของท่าน คอยเข้าประสานงานและให้ความสะดวกแก่ผู้ดำเนินการ ในวันเวลาตามเอกสารที่ได้แนบท้ายมาด้วยแล้วนั้น ด้วยความขอบพระคุณยิ่ง


รายละเอียด
images

กำหนดการทดสอบภาษาอังกฤษ STEP ประจำปีการศึกษา 2563...

กำหนดการทดสอบภาษาอังกฤษ STEPประจำปีการศึกษา 2563 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1(รอบการทดสอบแรกเข้า) และระดับ ป.โท-ป.เอก----------------------------------------------------------------------------------------ติดต่อสอบถาม 034-271514 (ในวันและเวลาราชการ)ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ (G&E Center)


รายละเอียด
images

ประกาศ...

ประกาศ : จากสถานการณ์เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID19) ในพื้นที่จังหวัดระยองและกรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยศิลปากรตระหนักถึงความรุนแรงของผลกระทบ จึงขอให้นักศึกษาและบุคลากรที่มีการเดินทางไปในพื้นที่กลุ่มเสี่ยง โปรดเเจ้งทางมหาวิทยาลัยเป็นการส่วนตัวผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาหรือหน่วยงานที่ท่านสังกัด ทั้งนี้ข้อมูลที่ได้รับทางมหาวิทยาลัยจะจัดเตรียมแนวทางในการปฏิบัติการป้องกันและเฝ้าระวังเพื่อดูแลความปลอดภัยของนักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัยศิลปากรต่อไป


รายละเอียด
images

การเข้า-ออก มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ...

สำหรับนักศึกษาที่มีเรียนภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ เพื่อความสะดวกทางมหาวิทยาลัยขอแนะนำประตูที่ใช้สำหรับ เข้า-ออก มหาวิทยาลัย ดังนี้ .. - G1 ประตูแดง หรือประตูหน้าพระลาน เปิด-ปิดเวลา 07.00 -21.00 น. **แนะนำให้หลีกเลี่ยงเลี่ยงใช้ประตู G1 ในช่วงเช้า เนื่องจากบริเวณด้านหน้ายังเป็นพื้นที่ที่กำลังก่อสร้าง จะมีพี่ๆ คนงานของบริษัทก่อสร้าง และรถบรรทุกก่อสร้าง เข้า-ออก ประตูอยู่เสมอ อาจเกิดความไม่สะดวกกับนักศึกษาได้- G2 ประตูหลังคณะสถาปัตย์ฯ (ตรอกพระยาเพชร) เปิด-ปิด เวลา 07.00-18.00 น.- G3 ประตูฝั่งกรมศิลปากร (ติดตึกปั้น คณะจิตรกรรมฯ) เปิด-ปิด เวลา 07.00-18.00 น.- แต่ละจุด ประตูเข้า-ออก จะมีจุดคัดกรอง และมีพี่ๆ เจ้าหน้าที่รปภ. คอยอำนวยความสะดวกอยู่ - เข้ามหาวิทยาลัยทุกครั้งต้องสวมหน้ากาก- รับการวัดอุณหภูมิจากเจ้าหน้าที่/พี่ๆรปภ.- Scan QR Code ไทยชนะ เข้า/ออก - จุดบริการเจลแอลกอฮอลสำหรับล้างมือเพื่อสุขอนามัยที่ดีของนักศึกษา/เจ้าหน้าที่/อาจารย์ โปรดปฏิบัติตนตามมาตรการการป้องกันโควิดที่มหาวิทยาลัยกำหนดขึ้น ทั้งนี้ขออภัยในความไม่สะดวก และขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือมา ณ ที่นี้


รายละเอียด
images

โรงอาหาร วังท่าพระ เปิดบริการ Order Food Online...

โรงอาหาร วังท่าพระ เปิดบริการ Order Food Online (safe & easy) แล้วเปิดเทอมนี้!!! แต่ไม่มีบริการ Deliveryขั้นตอนการสั่งอาหาร1. Add Line หรือ Scan QR Code ของร้าน2. สั่งอาหาร แล้วแจ้งชื่อ เบอร์โทร รหัสนักศึกษา และเวลา ที่จะขึ้นไปรับอาหาร 3. ไปรับอาหารตามเวลาที่แจ้ง ทางร้านค้าจัดใส่กล่องแบบ Take home ส่งคำติชม-แนะนำ หรือข้อเสนอแนะมาได้ที่ Inbox Fanpage กองกิจการนักศึกษา วังท่าพระ ได้เลยค่ะ เรารับฟังทุกความคิดเห็นเพื่อนำไปปรับปรุงต่อไป ด้วยความปรารถนาดีจาก กองกิจการนักศึกษา วังท่าพระ


รายละเอียด
images

คู่มือการใช้งาน MS Teams สำหรับนักศึกษา...

ดาวน์โหลดคู่มือได้ที่.. https://drive.google.com/file/d/140xteyLv0EHhY2jTAnxQUDp5Ucrp5zVD/view?usp=sharing


รายละเอียด
images

คณะอักษรศาสตร์...

คณะอักษรศาสตร์ขอให้นักศึกษาอักษรศาสตร์ หลักสูตรโครงการปกติ และโครงการพิเศษ ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ทุกคน ที่ลงทะเบียนเรียนแล้ว กรอกข้อมูลเพื่อรับทุนอุดหนุนการลงทะเบียนเรียน ที่ https://forms.gle/YhootAsYCpKRjzA88 ตั้งแต่วันที่ 3-12 กรกฎาคม 2563อ่านรายละเอียดประกาศให้ทุนการศึกษาได้ที่ https://drive.google.com/…/1NI3MveZX6Wh3QB3zOvO_RLaRP…/view…


รายละเอียด
images

ฟังดนตรีเถิดชื่นใจ...

วันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.00 เป็นต้นไป พบกับ!!"Silpakorn Hope Rising Benefit Livestream Concert for COVID Relief"ครั้งแรกกับการ Live Stream Concert ครั้งแรกของคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่รวบรวมศิลปินมีชื่อเสียง ศิษย์เก่า และคณาจารย์จากคณะดุริยางคศาสตร์ ที่มามอบเสียงเพลงและความสนุกให้กับทุกท่านในรูปแบบดนตรีสด-บอย ตรัย ภูมิรัตน-บิว LemonSoup-กิ่ง เหมือนแพร-พีท พล-ลูกปัด ชลนรรจ์-วง PURE-ฟางข้าว ณัชชาและ อื่นๆอีกมากมายพบกับกิจกรรม -Auction Campaign for Covid Reliefการนำของสุดรัก สุดหวง จากศิลปินและอาจารย์ มาร่วมประมูล-Donation Campaign for Covid Reliefร่วมบริจาคเพื่อช่วยเหลือน้องๆ นักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19


รายละเอียด
images

รายละเอียดวิธีการเข้าเรียนออนไลน์ และแบบปกติภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563...

นักศึกษาสามารถสืบค้นรายละเอียดการเข้าเรียนในแต่ละรายวิชาที่อาจารย์ผู้สอนระบุไว้ในระบบ BI โดยสแกน QR code หรือ ลิงค์ url : https://bit.ly/2ZqnDGI เพื่อไปยังเว็บไซต์สืบค้นรายวิชา สามารถศึกษาคู่มือการใช้งานได้จากลิงค์ url : https://th.city/D2gDyr


รายละเอียด
images

วันศิลป์ พีระศรี ประจำปี 2563...

“Professor Luca Viviani” หลานชายของศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี ปัจจุบันดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ด้านศิลปะ ณ นครฟลอเร็นซ์ ประเทศอิตาลี ได้รับคัดเลือกแสดงปาฐกถาศิลป์ พีระศรี ครั้งที่ 25 เนื่องในงานวันศิลป์ พีระศรี ประจำปี 2563เรื่อง “La Figura Umana : Una Questione di Stile” (The Human Figure : A Matter of Style)…………………………………….มหาวิทยาลัยศิลปากร กำหนดจัดการแสดงปาฐกถาศิลป์ พีระศรี ประจำปี 2563 เนื่องในงานวันศิลป์ พีระศรี ซึ่งในปีนี้คณะกรรมการปาฐกถาศิลป์ พีระศรี ประจำปี 2563 ได้พิจารณาคัดเลือก ศาสตราจารย์ลูกา วิเวียนิ เป็นผู้แสดงปาฐกถาศิลป์ พีระศรี ครั้งที่ 25 หัวข้อ เรื่อง “La Figura Umana : Una Questione di Stile” (The Human Figure : A Matter of Style) โดยกำหนดจัดแสดงปาฐกถาศิลป์ พีระศรี ในวันอังคารที่ 15 กันยายน 2563 ณ หอประชุม 3004 มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ ศาสตราจารย์ลูกา วิเวียนิ เกิดเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2503 ที่เมืองฟลอเร็นซ์ สาธารณรัฐอิตาลี เป็นหลานชายของศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี บิดาชื่อโรมาโน วิเวียนิ (บุตรชายศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี) และมารดาชื่อวิลมา มัลซินีศาสตราจารย์ลูก้า วิเวียนิ สำเร็จการศึกษาจากคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยแห่งนครฟลอเรนซ์ สาธารณรัฐอิตาลี ทำงานในสายงานโบราณคดี โดยรับผิดชอบงานภาคสนามในโครงการโบราณคดีในแคว้นทอสคาน่า เป็นโครงการภายใต้ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยแห่งนครฟลอเรนซ์ และมหาวิทยาลัยแห่งเมืองเซียน่า และเขายังมีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ในสำนักพิมพ์และสถาบันเอกชนอยู่ด้วย ถึงกระนั้น ศาสตราจารย์ลูกา วิเวียนิ ได้ถ่ายเทความสนใจข้ามมายังศาสตร์ทางด้านศิลปะทัศนศิลป์ ที่เชื่อมโยงจากประวัติศาสตร์ศิลปะในอดีตจนถึงศิลปะร่วมสมัย จากความหลงใหลนี้ ทำให้เขาเข้าศึกษาต่อและจบการศึกษาจากภาควิชา ประติมากรรม สถาบันศิลปวิจิตรแห่งนครฟลอเรนซ์ ในขณะเดียวกันเขาก็ขยายขอบเขตของงานศึกษาวิจัยที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันระหว่างศิลปะและวิทยาศาสตร์เข้าด้วยกัน และเป็นอาจารย์สอนศิลปะ ที่สถาบันวิจิตรศิลป์แห่งนครฟลอเรนซ์ อีกทั้งยังควบคุมสตูดิโอ การเขียนภาพเปลือย สตูดิโอเทคนิคในงานประติมากรรม และสอนวิชาประวัติศาสตร์ศิลป์ยุคโบราณควบคู่ไปด้วยกันศาสตราจารย์ลูกา วิเวียนิ มีโอกาสเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศิลปะที่หลากหลายมากขึ้น เช่นนิทรรศการแสดงผลงานศิลปะเดี่ยว ณ พิพิธภัณฑ์อัลเตส กรุงเบอร์ลิน โดยมีสถาบันวัฒนธรรมอิตาลีเป็นเจ้าภาพ การแสดงผลงานศิลปะที่มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ และแสดงงานศิลปะที่ พิพิธภัณฑ์โบราณคดี ไอโออันนีน่า ร่วมกับสถาบันวัฒนธรรมอิตาลีแห่งกรุงเอเธนส์ ส่วนในนครฟลอเรนซ์เอง เขาก็ได้มีผลงานแสดงที่พิพิธภัณฑ์สเปโคลา พิพิภัณฑ์โบราณคดีแห่งชาติ พิพิธภัณฑ์ คาซา สิวิเอโร พิพิธภัณฑ์ คาซา ดิ ดันเต้ อิลกัฟเฟ่จิอุบเบ รอสเซ สถาบันดาราศาสตร์แห่งเคียนติ และเขายังได้มีส่วนร่วมแสดงผลงานทั้งในประเทศอิตาลี สเปน ฝรั่งเศส และสหรัฐอเมริกา และอื่นๆอีกทั้งหอศิลป์เอกชน และงานนิทรรศการทางศิลปะต่างๆที่ได้รับเชิญเข้าร่วม นอกเหนือจากผลงานแสดงนิทรรศการต่างๆแล้ว ยังมีผลงานประติมากรรมนูนต่ำสำหรับทางเข้าสุสาน ดิน มอนเต ซาน วีโต (แคว้น อังคอนา) งานอนุสาวรีย์ที่ระลึกในสงครามทางอากาศ ที่สุสาน เตรสปิอาโน (ฟลอเรนซ์) ส่วนผลงานสำหรับพิพิธภัณฑ์สมรภูมิแห่งอังกิเอียรี (เมืองอาเรซโซ) กำลังอยู่ในระหว่างดำเนินการสร้างสรรค์ — ที่ Silpakorn University


รายละเอียด
images

ชวนอัพสกิลกันแบบจัดเต็ม...

เตรียมพบกับหลักสูตร Digital Content Marketing โดยความร่วมมือระหว่าง "กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม" และ "มหาวิทยาลัยศิลปากร" ดำเนินงานโดย ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ วิทยากรหลัก โดย "ปอ ภากร" เจ้าของ page “อ้ายจง”‼️Course นี้สำหรับบุคคลทั่วไป ขอเพียงคุณตั้งใจและมีพื้นฐานการใช้ Internet และ Computer‼️‼️เปิดรับสมัครเร็ว ๆ นี้ เรียน Online 30 ที่ เท่านั้น‼️ติดตามข่าวสารที่ Pagehttps://web.facebook.com/cpsilpakorn/ และ https://web.facebook.com/FutureSkillNewCareerThailand


รายละเอียด
images

บพท. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรม กรอบการวิจัย Demand-supply matching platform...

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรม กรอบการวิจัย Demand-supply matching platform ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 http://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=3292


รายละเอียด
images

ประกาศเรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับปริญญาบัณฑิต...

ผู้สมัครกรอกข้อมูลการสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์ admission.su.ac.th **คุณสมบัติของผู้สมัคร**http://www.admission.su.ac.th/…/around5_directadmission(1).…* คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์* คณะมัณฑนศิลป์* คณะอักษรศาสตร์* คณะศึกษาศาสตร์* คณะวิทยาศาสตร์* คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม* คณะดุริยางคศาสตร์* คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร* คณะวิทยาการจัดการ* คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร* วิทยาลัยนานาชาติ การสมัครผ่านทางเว็บไซต์ admission.su.ac.th (หากมีปัญหาในการรับสมัครสามารถโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์0-3425-5750 หรือ 0-3425-3910-16, 0-3425-3840-44 ต่อ 22340-22341 หรือมือถือ 06-3245-4243 กองบริหารงาน วิชาการ ตึกอธิการ 2 ชั้น 2)http://m.me/1679115612339763


รายละเอียด
images

บันทึกการอบรมสัมมนา Training Office 365 and Microsoft Teams Workshop...

วิดีโอการสัมมนาผ่านระบบ MS Teams โครงการอบรม Microsoft365 และ MS Teams วันที่ 1 มิ.ย. 63ช่วงเช้าhttps://web.microsoftstream.com/video/d2238ec6-1d1a-4a16-acbf-6acde2b95556ช่วงบ่ายhttps://web.microsoftstream.com/video/d226091a-f47b-431d-8820-066dbc7c2e47 วันที่ 2 มิ.ย. 63ช่วงเช้าhttps://web.microsoftstream.com/video/b345986f-6b8d-410f-bac8-18471eb6f4f3ช่วงบ่ายhttps://web.microsoftstream.com/video/6c70c65e-4f5b-478d-823e-891aa4145d42 


รายละเอียด
images

ขอเชิญชวนบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร...

สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ (สวนส.) ขอเชิญชวนบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร มาทำความรู้จักหน่วยบริหารและจัดการทุน (PMU) เพื่อจะได้จัดทำข้อเสนอโครงการได้ตรงตามความต้องการของ PMU “การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยของมหาวิทยาลัยศิลปากร : ทำความรู้จักหน่วยบริหารและจัดการทุน (PMU)” แบบออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft Team โดย อ.ดร.เกรียงไกร เกิดศิริ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรในวันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2563 เวลา 10.00-12.00 น. (สำหรับสายวิทยาศาสตร์) และวันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2563 เวลา 10.00-12.00 น. (สำหรับสายศิลปะ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์) ณ ห้องประชุมนริศรานุวัดติวงศ์  ชั้น 4  สำนักงานงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน  (รับจำนวนจำกัด) สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/1tN34PFSJwj1e5YDpMXGIGuXsjjNMDjXC8Ptcb702EqY/viewform?edit_requested=true


รายละเอียด
images

มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของ ศาสตราจารย์เกียรติคุณวิโชค มุกดามณี...

ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (สื่อผสม) ประจำปีพุทธศักราช 2555 และ ศาสตราจารย์ขั้นสูง (ศ.11) ท่านแรกในสาขาทัศนศิลป์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร อดีตผู้อำนวยการหอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปี 2541- 2549) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคัดเลือกและตัดสินการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติและศิลปะเครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติมาอย่างต่อเนื่อง


รายละเอียด
images

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านเสียงและดนตรีแห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 1...

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านเสียงและดนตรีแห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 1 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน zoom และ live facebook ในวันที่ 18-19 มิถุนายน 2563 ณ คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เวลา 08.30-16.30 น. มีการบรรยายพิเศษ โดยวิทยากรพิเศษ หัวข้อ “ประสบการณ์ทางดนตรี (ที่เปลี่ยนไป)” โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.เจตนา นาควัชระ คลิกลิงค์เพื่อกรอกรายละเอียดในการเข้าร่วม https://forms.gle/fAhQZM7sVM55uGJk7


รายละเอียด
images

คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา...

สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา เป็นสาขาที่จะฝึกทักษะของเราให้มีความเชี่ยวชาญในด้านการออกแบบพัฒนานวัตกรรม สื่อเทคโนโลยี และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งสาขานี้จะเรียนเกี่ยวกับ การผลิตสื่อวีดิทัศน์ดิจิทัล สื่อแอนิเมชัน กราฟิก การถ่ายภาพดิจิทัล คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย และยังฝึกให้เราเป็นผู้นำที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา สำหรับทางด้านสายอาชีพก็มีความหลากหลายอีกทั้งยังตอบโจทย์ต่อตลาดแรงงานอีกด้วย . รายละเอียดหลักสูตร : http://www.educ.su.ac.th/index.php/th/2017-04-04-02-26-17/2015-04-01-07-00-57


รายละเอียด
images

เปิดวาร์ป คณะวิชา หน่วยงาน...

https://web.facebook.com/SilpakornUniversityThailand/posts/10158072408071253


รายละเอียด
images

Golden Pin Design Award 2020...

เปิดรับสมัครผลงาน โอกาสที่พลาดไม่ได้เพื่อแสดงศักยภาพของคนไทยบนเวทีออกแบบระดับโลก Gloden Pin Design Award 2020 เป็นการประกวดการออกแบบระดับนานาชาติประจำปีเพื่อเชิดชูผลิตภัณฑ์หรือโครงการที่สร้างสรรค์ขึ้นสำหรับกลุ่มประชากรที่พูดภาษาจีน เปิดโอกาสให้ผู้เข้าประกวดพิสูจน์ถึงศักยภาพที่จะเข้าถึงประชากรชาวจีนซึ่งนับเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่สุดในโลก ผลงานจากประเทศไทย 100 ชิ้นแรกที่ส่งเข้าประกวดจะได้รับยกเว้นค่าสมัคร โดยผู้สมัครต้องส่งอีเมล์แสดงความประสงค์ไปที่ gpaward@tdri.org.tw เพื่อรอการตอบรับสิทธิ์ยกเว้นค่าสมัคร สอบถามรายละเอียดการส่งผลงานเข้าประกวดได้ที่ โอกิลวี ประเทศไทย โทร. 094-768-2454 หรือ 080-392-8970, อีเมล: ogilvy.gpaward@gmail.com ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Golden Pin Design Award ได้ที่ Official Website: www.goldenpin.org.tw/en/ Facebook: facebook.com/GoldenPinDesign


รายละเอียด
images

ศิลปากรเตรียมพร้อมเปิดเทอมด้วยมาตรการแบบ ‘New normal’...

ปีการศึกษา 63 นี้ ศิลปากรเตรียมพร้อมเปิดเทอมด้วยมาตรการแบบ ‘New normal’ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยังมีอยู่อย่างต่อเนื่อง และยังอยู่ในช่วงระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ตามมติของคณะรัฐมนตรี ดังนั้นเพื่อรองรับกำหนดการเปิดการศึกษาภาคต้น ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2563 ทางมหาวิทยาลัยจึงได้พิจารณาแนวทางเตรียมการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ ด้วยวิธีการที่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยมีข้อกำหนดแนวทางในการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมนักศึกษาดังนี้ 1. จัดการเรียนการสอนในห้องเรียน ในรายวิชาบรรยายและรายวิชาปฏิบัติการ โดยมีมาตรการ Social distancing 2.จัดห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โดยเว้นระยะห่างทางสังคม 3. จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์หรือผสมผสาน อาจสอนออนไลน์ทั้งรายวิชา หรือบางคาบสอนในห้องเรียน และบางคาบเผยแพร่สัญญาณผ่านระบบออนไลน์หรือควบคู่กัน 4. รายวิชาที่มีนักศึกษาจำนวนมาก จะใช้รูปแบบการสอนออนไลน์หรือแบ่งกลุ่มเข้าเรียนในห้องเรียนหรือห้องปฏิบัติการเพื่อลดการแออัด 5. งดการจัดกิจกรรมที่มีการเข้าร่วมของนักศึกษาเป็นจำนวนมาก โดยให้ดำเนินการผ่านระบบออนไลน์แทน 6. ให้นักศึกษาทุกคนสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา 7. จัดตั้งจุดคัดกรอง ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส 8. จัดทำแผนรองรับเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ กรณีพบนักศึกษาติดเชื้อหรือมีความเสี่ยง หรือกรณีสถานการณ์ทวีความรุนแรงขึ้น *ทั้งนี้การดำเนินการอาจแตกต่างกันไปในแต่ละคณะวิชา นักศึกษาโปรดติดตามข้อมูลของคณะท่าน* อ่านข้อมูลประกาศมหาวิทยาลัยฉบับเต็ม : https://www.facebook.com/2349710425300848/posts/2693041647634389/?d=n


รายละเอียด
images

เลื่อนกำหนดการทดสอบภาษาอังกฤษ STEP ปีการศึกษา 2563...

ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปฯ (G&E Center) ขอเลื่อนกำหนดการทดสอบภาษาอังกฤษ STEP ปีการศึกษา 2563 รอบการทดสอบแรกเข้าของนักศึกษา ป.ตรี ชั้นปีที่ 1 และ ป.โท-ป.เอกเบอร์โทร : 034-271514


รายละเอียด
images

คณะวิทยาศาสตร์...

สาขาวิทยาการข้อมูล (Data Science) ซึ่งเป็นอีกศาสตร์หนึ่งที่เกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูล รวบรวม ตรวจสอบ วิเคราะห์ วิจัย และยังมีความรู้เรื่องของเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องอย่าง Big data ข้อมูลมากมายมหาศาลที่ Data Scientist ต้องนำมาวิเคราะห์หาความหมายและจัดระบบข้อมูล สำหรับทางด้านสายอาชีพนี้เรียกได้ว่ากำลังมาแรงและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานสูงมากอีกด้วย.รายละเอียดหลักสูตร : http://www.sc.su.ac.th/BachelorScience.php


รายละเอียด
images

ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปฯ (G&E Center)...

ขอเลื่อนกำหนดการทดสอบภาษาอังกฤษ STEP ปีการศึกษา 2563 รอบการทดสอบแรกเข้าของนักศึกษา ป.ตรี ชั้นปีที่ 1 และ ป.โท-ป.เอก ในวันที่ 4 ก.ค. 2563 (พระราชวังสนามจันทร์, ตลิ่งชัน) และวันที่ 9 ก.ค. 2563 (วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี) ออกไปก่อนจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 -------------------------------------------- ติดต่อสอบถามFacebook: G&E Center, Silpakorn UniversityE-mail: silpakorn.eep@gmail.comเบอร์โทร: 034-271514


รายละเอียด
images

การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ...

การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยศิลปากร กับ คณะศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นประธาน พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย รองอธิการบดีพระราชวังสนามจันทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาเรียม นิลพันธ์ุ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.นันทนิตย์ วานิชาชีวะ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย ร่วมลงนามและร่วมเป็นพยาน วันศุกร์ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุม อธ ๑๓๐๒ ชั้น ๓ สำนักงานอิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม


รายละเอียด
images

มัดรวม 6 สาขา สายครีเอทีฟ จาก ม.ศิลปากร...

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร . สาขานี้จะแยกออกเป็น 3 เอก ได้แก่ 1. ภาพยนตร์ จะเรียนเกี่ยวกับ การผลิตภาพยนตร์สั้น การกํากับภาพยนตร์ กระบวนการหลังการถ่ายทํา (Post Production) การออกแบบเสียง 2. สื่อสารมวลชน จะเรื่ยนเกี่ยวกับ การออกแบบสื่อออนไลน์ การเล่าเรื่องข้ามสื่อ อินฟอร์เมชันกราฟิก 3. การสื่อสารทางธุรกิจ จะเรียนเกี่ยวกับ การจัดการตลาดเชิงกิจกรรม กลยุทธ์การบริหารจัดการแบรนด์ การผลิตภาพยนตร์โฆษณา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร . สาขานี้จะเรียนเกี่ยวกับ การวาดเส้น ทัศนศิลป์ Animation Design, Interactive Media Design,User Experience Design, Game Design, Application Programming for Animation, Application Software Development และยังมีวิชาเอกให้เราได้เลือกเรียน ตามความถนัดและความชอบของเราอีกด้วย 1. การออกแบบเอนิเมชัน 2. การออกแบบเว็บและสื่อโต้ตอบ 3. การออกแบบเกม สาขาวิชาธุรกิจดนตรีและบันเทิง คณะดุริยางคศาสตร์ . สาขานี้เราจะเรียนเกี่ยวกับ Music and Entertainment Business Marketing, Project Management, Sponsorship Management, Entertainment Business Communication, Trends in Music Business and Strategies, Artist Management, Innovation and Technology for Entertainment Business, Entertainment Business Startup Entrepreneurship, Music and Fashion Marketing, Integrated Marketing Communications for Entertainment Business สาขาวิชาดนตรีเชิงพาณิชย์ คณะดุริยางคศาสตร์ . สาขานี้จะเรียนเกี่ยวกับ Producer Practice, Computer for Music, Commercial Music Ensemble, Commercial Music Composition, Instrumental Practice, Band Conducting, Motion Picture Scoring, Applied Sonic Art, Stage Performance สาขาวิชาการจัดการงานนิทรรศการและงานอีเว้นท์ คณะวิทยาการจัดการ . เรียนเกี่ยวกับทางด้าน การจัดการด้านความปลอดภัย และการรักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์, การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจเน้นการจัดการงานนิทรรศการและงานอีเว้นท์, การจัดการงานอีเว้นท์ทางการกีฬาอย่างมืออาชีพ, การจัดการออกแบบเบื้องต้น, การออกแบบโฆษณาและการสื่อสารมวลชน โครงการจําลอง สาขาการออกแบบสือสารดิจิทัล วิทยาลัยนานาชาติ . มีระบบการเรียนที่เฉพาะตัวโดยใช้เทคนิค RVJ (Reflective Visual Journal) ที่ทําการบันทึกกรอบแนวคิดและความก้าวหน้า ของผลงานในลักษณะของรูปภาพและการเขียนบรรยายประกอบและนําเสนอให้กับอาจารย์ เป็นระยะ ส่งผลดีในการพัฒนาให้นักศึกษาสามารถเป็นนักออกแบบที่มีความสามารถในการสื่อสาร ทั้งในลักษณะของการพูด การเขียน และการนําเสนออย่างเป็นทางการ และเรียนเกี่ยวกับ Fundamental 2D Animation, 3D Animation, Digital Video Production, Audience Analysis, Figure Drawing for Animation, Photography and Film Interpretation, 3D Modeling, Interactive Online Marketing, Visual Effect and Post Production, Magazine Design . เมื่อสําเร็จการศึกษาหลักสูตรนี้จะได้รับ 2 ปริญญาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร และ Birmingham City University (สหราชอาณาจักร)


รายละเอียด
images

โครงการสอบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานสากล Microsoft Certificate ให้แก่บัณฑิตใหม่ โดยไม่มีค่...

เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบัน ทุกภาคส่วนต่างก็ได้รับผลกระทบจากไวรัส COVID-19 เกิดปัญหาการเลิกจ้าง และว่างงานมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งบัณฑิตใหม่ ที่กำลังจะก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงาน ซึ่งยังไม่มีประสบการณ์ในการทำงาน แต่กลับต้องประสบปัญหาเรื่องการหางานไม่ได้ เนื่องจากบริษัทต่าง ๆ ณ ขณะนี้ ยังไม่มีนโยบายในการรับบุคลากรเข้าทำงานARIT เห็นถึงปัญหาที่สำคัญนี้ จึงเกิดเป็นโครงการพิเศษ มอบสิทธิ์ในการสอบใบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานสากล จาก Microsoft โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อให้น้อง ๆ ได้ใช้เวลาช่วงนี้ในการพัฒนาตนเอง ฝึกฝน เก็บความรู้และใบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานสากลเพื่อสร้าง Portfolio ของตนเอง เตรียมพร้อมสำหรับการได้รับเลือกเข้าทำงานเมื่อสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติโปรแกรมการสอบที่ร่วมโครงการ1. Microsoft Office Specialist Certification (MOS)- Microsoft Word - Microsoft Excel - Microsoft PowerPoint - Microsoft Access - Microsoft Outlook2. Microsoft Technology Associate Certification (MTA)- (MTA) 98-361 Software Development Fundamentals- (MTA) 98-375 HTML5 Application Developer Fundamentals- (MTA) 98-381 Introduction to Programming Using Python- (MTA) 98-382 Introduction to Programming Using JavaScript- (MTA) 98-383 Introduction to Programming using HTML and CSS- (MTA) 98-388 Introduction to Programming Using Java- (MTA) 98-364 Database Administration Fundamentals- (MTA) 98-349 Windows Operating System Fundamentals- (MTA) 98-365 Windows Server Administration Fundamentals- (MTA) 98-366 Networking Fundamentals- (MTA) 98-367 Security Fundamentals3. Microsoft Certified Educator Certification (MCE)คุณสมบัติของผู้สมัคร : บัณฑิตใหม่ ที่สำเร็จการศึกษา ปวส. หรือ ปริญญาตรีหลักฐานประกอบการลงทะเบียน 1. เอกสารแสดงสถานะการจบการศึกษา (ทรานสคริปต์ หรือ เอกสารรับรองการจบการศึกษา)2. บัตรนักศึกษา หรือ บัตรประชาชนระยะเวลาโครงการ : วันนี้ – 30 มิถุนายน 2563รูปแบบการสอบ : 1) แบบปกติ (Walk-in) : เดินทางมาสอบที่ บริษัท เออาร์ไอที จำกัด (กรุงเทพมหานคร)เนื่องจากการสอบเป็นระบบ Walk-in ดังนั้นเพื่อเว้นระยะห่าง ลดความแออัด จึงจัดการสอบเป็น 4 รอบ ต่อวัน รอบละ 10 ที่นั่ง (รวมวันละ 40 ที่นั่ง)- (รอบที่ 1) 09.00 - 10.00- (รอบที่ 2) 10.30 - 11.30- (รอบที่ 3) 13.30 - 14.30- (รอบที่ 4) 15.00 - 16.00 2) แบบ Exam from Home : สอบผ่านช่องทางออนไลน์จัดการสอบทุกวันพุธ วันละ 2 รอบ รอบละ 20 ที่นั่ง (รวมวันละ 40 ที่นั่ง)- (รอบเช้า) 10.00 - 11.00- (รอบบ่าย) 13.30 - 14.30*สงวนสิทธิ์การสอบ Exam from Home เฉพาะผู้ที่มีสถานศึกษา และที่อยู่นอกเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลเท่านั้น อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม และลงทะเบียนได้ที่ : www.arit.co.th/certskill


รายละเอียด
images

คณะโบราณคดี...

เครื่องแบบนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณสุรัสวดี (นิ้ง) เบอร์ 0636636963


รายละเอียด
images

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับปริญญาบัณฑิต (SU-TCAS) ประจำปีการศึกษ...

ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับปริญญาบัณฑิต (SU-TCAS) ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน (Admission 1) ทาง https://www.admission.su.ac.th/pdf2/stdaround3.pdf ในส่วนการค้นหารหัสนักศึกษา การขึ้นทะเบียนและการชำระค่าลงทะเบียนจะสามารถดำเนินการได้ในช่วงระหว่างวันที่ 29-31 พฤษภาคม 2563


รายละเอียด
images

การอบรมสัมมนาแบบออนไลน์ วิธีการใช้ระบบ IP Phone...

IP Phone ระบบโทรศัพท์แบบใหม่ของมหาวิทยาลัยศิลปากรผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมฟังได้ในวันและเวลา ดังนี้ รอบที่ 1 ในวันที่ 27 พ.ค. 2563 เวลา 9.30 น. - 12.00 น.รอบที่ 2 ในวันที่ 29 พ.ค. 2563 เวลา 9.30 น. - 12.00 น.https://n9.cl/tl295


รายละเอียด
images

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ลงพื้นที่ขอบคุณผู้ประกอบการหอพักภายในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ...

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ลงพื้นที่ขอบคุณผู้ประกอบการหอพักภายในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ในการร่วมมือให้ความช่วยเหลือลดค่าเช่าสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ในภาวะวิกฤตการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส Covid-19โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย รองอธิการบดีพระราชวังสนามจันทร์ อาจารย์ ดร.วิชิต อิ่มอารมย์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ลิ้มประเสริฐ คณบดีคณะอักษรศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อรุณศรี ลีจีรจำเนียร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาจารย์ธาตรี เมืองแก้ว ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าคณะมัณฑนศิลป์ นายกมล แมลงทับ ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษาและคณะร่วมลงพื้นที่วันอังคารที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.ณ หอพักสตรีบ้านมารวย หอพักสตรีบ้านอุ่นรัก หอพักหญิงนิยมไทยแมนชั่น หอพักทิวาลัยวิลล่า หอพักสตรีเรือนปฐมบุรี หอพักวี เจ อพาร์ทเมนท์จังหวัดนครปฐม


รายละเอียด
images

ขอเชิญชวนนักศึกษาทุกคน...

ขอเชิญชวนนักศึกษาทุกคน ให้ข้อมูลเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน และการสอบในช่วงวิกฤตการณ์ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด **สแกน QR Code แบบสอบถาม หรือ กดLink https://forms.gle/cJHYGZz6qkP1dWkZ6 จากนั้นลงชื่อเข้าใช้งาน gmail ด้วยบัญชี : ชื่ออีเมล @silpakorn.edu ** ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2563


รายละเอียด
images

โครงการ จากคณาจารย์เพื่อลูกศิษย์ จิตรกรรมฯ ผ่านวิกฤต COVID-19...

สรุปยอดเงินบริจาครวมทั้งสิ้น 461,000 บาท จากการจำหน่ายผลงานศิลปะเพื่อหารายได้เป็นทุนการศึกษา ภายใต้โครงการ “จากคณาจารย์เพื่อลูกศิษย์ จิตรกรรมฯ ผ่านวิกฤต COVID-19” โดยเงินทุนนี้จะสมทบกับงบประมาณจากเงินรายได้ของคณะจิตรกรรมฯ ที่จัดสรรใหม่ เพื่อมอบให้แก่นักศึกษาคณะจิตรกรรมฯ เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินชีวิตและค่าอุปกรณ์การศึกษาในการทำงานศิลปะ ในห้วงการระบาดของไวรัส COVID-19โดยคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านผู้บริจาคผลงานศิลปกรรม และขอขอบพระคุณนักสะสมผลงานศิลปะทุกท่านที่สนใจผลงาน และร่วมสั่งจองผลงานของศิลปิน โดยมีรายนามนักสะสมดังต่อไปนี้* ศาสตราจารย์ นายแพทย์ อนันต์ ศรีเกียรติขจร* รองศาสตราจารย์ เภสัชกร ดร. ภาคภูมิ เต็งอำนวย* คุณ ชัยรัตน์ รวีเพียร* คุณ วไลพร ชาดา * คุณ เสกข์ แสงรัฐกาญจนสิน * คุณ อำนวย ธนารักษ์โชค * คุณกิตติชัย อึ้งอร่าม * คุณ ถาวร ชูชื่นกลิ่น คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้


รายละเอียด
images

ชวนพี่ๆมารีวิวคณะที่ตัวเองเรียน...

ชวนพี่ๆมารีวิวคณะที่ตัวเองเรียนใต้ภาพให้น้องๆได้อ่านกัน ส่วนน้องๆ #Dek63 อยู่ทีมไหนก็ comment บอกกันได้นะคะ.ติดตาม SU STYLE ได้ที่facebook : https://bit.ly/2NVgXveIG : https://bit.ly/2S1LA3jTwitter : https://bit.ly/315s7D2อย่าลืมกด See first เพื่อไม่ให้พลาดทุกการอัปเดทนะคะ


รายละเอียด
images

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์...

เหลือเวลาอีก 2 วันสุดท้าย! รีบสมัครก่อนหมดเขต วันที่ 20 นี้นะครับเมื่อพูดถึงภูมิปัญญา แอดเชื่อว่าหลายต่อหลายคนคงนึกไปถึงความเป็นไม้ อาการของสิ่งของที่เกิดขึ้นจากงานจักสาน หรือเรือนไม้ที่อยู่ตามพื้นที่ชนบท หรือแหล่งประวัติศาสตร์ แต่การตีความคำว่าสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นกว้างขวางยิ่งกว่านั้นแอดชวนมาคุยกับ ภูมิภัค บุญถนอม ในหัวข้อวิทยานิพนธ์ ‘การศึกษาที่อยู่อาศัยขนาดจำกัดในเมือง : กรณีศึกษา ตึกแถวชุมชนริมคลองโอ่งอ่าง’ จากสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร#สถาปัตย์พื้นถิ่น #สถาปัตย์ศิลปากร #ศิลปากร #VernacularArchitecture #ArchSUรับสมัคร ผู้จบการศึกษาทุกสาขาวิชาเพื่อศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท และปริญญาเอกสาขาวิชา สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น........................................................................สมัครภายในวันที่ : 20 พฤษภาคม พ.ศ.2563........................................................................ถ้าคุณสนใจเกี่ยวกับ...- ภูมิทัศน์วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง- ภูมิทัศน์เมืองประวัติศาสตร์ และเมืองเก่า- สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นในเอเชีย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้- สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นกลุ่มชนชาติพันธ์ุ- ศาสนสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น- การอ่าน และการแปลความหมายวัฒนธรรมในสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น- สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นชุมชนเมือง- การอนุรักษ์และพัฒนาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นและชุมชน- กระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน- ภูมิปัญญา เทคโนโลยี และนวัตกรรมกับสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น- เทคโนโลยีในการสำรวจ การรังวัด- เทคโนโลยีการจัดทำแผนที่เพื่อการวิจัย- เทคโนโลยีสารสนเทศหุ่นจำลองอาคารกับสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น- เทคนิค วิธีการก่อสร้าง และวัสดุกับสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น- สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นในบริบทร่วมสมัย- การออกแบบสถาปัตยกรรมร่วมสมัยบนฐานวัฒนธรรม........................................................................ดูข้อมูลหลักสูตรเพิ่มเติม- ป.โท : http://www.graduate.su.ac.th/…/course/master_62/6_master.pdf- ป.เอก : http://www.graduate.su.ac.th/images/course/phd_62/3_PhD.pdf........................................................................สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมอาจารย์ ดร. เกรียงไกร เกิดศิริ | โทร : 089-169-8106Facebook Fanpage : Vernacular Architecture........................................................................ลิงค์สำหรับรายละเอียดและสมัครเข้าศึกษาต่อhttp://www.graduate.su.ac.th/admission/test.php


รายละเอียด
images

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์...

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอขอบพระคุณหอธรรมพระบารมี ศูนย์การเจริญสติและหอศิลป์ร่วมสมัย ซึ่งได้จัดทำถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่นักศึกษามีจำนวน 200 ชุด ซึ่งนักศึกษาคณะจิตรกรรมฯ ที่ได้รับผลกระทบในสถานการCovid-19 และยังอยู่ที่หอพักไม่สามารถกลับภูมิลำเนาได้ ศาสตราจารย์ญาณวิทย์ กุญแจทอง คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร อ.ฑีฆวุฒิ บุญวิจิตร รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา อ.ดร.วิชญ มุกดามณี รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศน์สัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่คณะจิตรกรรมฯ ร่วมมอบถุงยังชีพแก่นักศึกษา จำนวนถุงยังชีพที่จะมอบให้แก่นักศึกษา โดยแบ่งเป็นช่วงเวลาการรับมอบเป็นรอบละ 25 คน ในแต่ละช่วงเวลาแตกต่างกันทั้งรอบเช้าและรอบบ่าย..เพื่อลดระยะห่างทางสังคม Social distancing


รายละเอียด
images

การซื้อเครื่องแบบนักศึกษา นักศึกษาใหม่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์...

ประชาสัมพันธ์จากกองกิจการนักศึกษา เรื่องการซื้อเครื่องแบบนักศึกษา นักศึกษาใหม่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร สามารถติดต่อขอซื้อเครื่องแบบนักศึกษา (เนคไท, เข็มขัด, ตุ้งติ้ง, เข็มกลัด ฯลฯ) ได้ที่กองกิจการนักศึกษา วิทยาเขตวังท่าพระ จ.กรุงเทพฯ และร้านหนังสือที่วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐมจำหน่ายวันพุธ พฤหัส และศุกร์ติดต่อ 0869817712 คุณเล็ก กองกิจการนักศึกษา


รายละเอียด
images

เครื่องแบบนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร...

คณะกรรมการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรสำหรับน้องคณะการจัดการปี 63 ที่ต้องการจะสั่งซื้อเครื่องแบบและชุดนักศึกษาจากทางเพจคณะกรรมการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรอ่านรายละเอียดได้ตามนี้เลยจ้า- สั่งรอบสองตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2563ปิดรอบสองวันที่ 1 มิถุนายน2563 เวลา 12.00 น.จัดส่งวันที่ 7 มิถุนายน 2563- สั่งรอบสาม หลังวันที่ 1 มิถุนายน 2563ปิดรอบสองวันที่ 25 มิถุนายน2563 เวลา 12.00 น.จัดส่งวันที่ 30 มิถุนายน 2563- ของจะได้ไม่เกิน 1 อาทิตย์หลังส่งของตามกำหนดสำหรับขั้นตอนการสั่งซื้อ- เลือกเครื่องแบบ หรือ ชุดนักศึกษาที่ต้องการซื้อ ตรวจสอบราคาก่อนที่จะชำระเงิน (สามารถสอบถามยอดก่อนที่จะชำระได้)- เลขที่บัญชี 717-0-47747-5 / ธนาคารกรุงไทย / ชื่อบัญชี นางสาวพัชริดา ขยันดี- เมื่อชำระเงินแล้ว เข้าไปสั่งซื้อเครื่องแบบหรือชุดนักศึกษาที่ต้องการในลิ้งค์ฟอร์มใบสั่งซื้อเครื่องแบบนักศึกษาด้านล่าง พร้อมแจ้งที่อยู่และแนบหลักฐานการชำระเงินที่ใบสั่งซื้อเครื่องแบบนักศึกษาได้ที่ https://forms.gle/LGbDaT3QmMkd6SFs6- สำหรับเครื่องแบบนักศึกษา (ชุดพิธีการจำเป็นต้องมีทุกคนนะคะ)เครื่องแบบนักศึกษาหญิงครบชุด 450 บาท(ราคารวมส่ง ems) ประกอบด้วย 1.เข็มอก 1 ชุด 2.กระดุม 2 ชุด3.หัวเข็มขัด 1 ชุด4.สายเข็มขัด 1 ชุด 5.โบว์ 1 ชุดเครื่องแบบนักศึกษาชายครบชุด 350 บาท (ราคารวมส่ง ems) ประกอบด้วย 1.หัวเข็มขัด 1 ชุด2.สายเข็มขัด 1 เส้น3.ไทด์ 1 ชุด- สำหรับชุดนักศึกษาที่เป็นพิธีการจำเป็นต้องมีทุกคนเสื้อนักศึกษาหญิงS (อก34") , M (อก36") ตัวละ 150 บาทL (อก38") , XL (อก40") ตัวละ 180 บาท2XL (อก42") , 3XL (อก44") ตัวละ 200 บาทกระโปรงพลีทสีกรม (พิธีการ) และ กระโปรงพลีทสีดำยาว 20"-22" เอวFree size(ส่วนสูงไม่เกิน 160 ซม.) ราคาตัวละ 200 บาท ยาว 24"-26 เอว Free size (ส่วนสูงเกิน 160 ซม.)ตัวละ 220 บาท 22"XL, 24"XL Size พิเศษ (เอว 32 ขึ้นไป)ตัวละ 240 บาท เสื้อนักศึกษาชายแขนยาวS (อก36") ราคาตัวละ 180 บาทM (อก38") , L (อก42") ราคาตัวละ 200 บาทXL (อก45"), 2XL (อก48") ราคาตัวละ 220 บาท3XL (อก50). ราคาตัวละ250 บาทกางเกงสแล็คสีกรม (พิธีการ) และ กางเกงสแล็คสีดำเอว 28"-34" ราคาตัวละ 260 บาทเอว 36"-40" ราคาตัวละ 280 บาทเอว 42"-44" ราคาตัวละ 320 บาทเอว 46"-50" ราคาตัวละ 340 บาท****** ค่าจัดส่งชุดนักศึกษาชาย และ ชุดนักศึกษาหญิงจ่ายเพิ่ม 50 บาท ******


รายละเอียด
images

ฟอร์มการสั่งชุดนักศึกษาคณะเทคโนโลีสารสนเทศและการสื่อสาร...

จากประกาศใน www.reg.su.ac.th ให้นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 ส่งหลักฐาน scan รูปขนาด 2 นิ้ว ชุดนักศึกษา พร้อมติดเครื่องหมายมหาวิทยาลัยศิลปากร ทั้งนี้ รุ่นพี่ทีมทำงานรับน้อง คณะเทคโนโลีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้อำนวยความสะดวกให้กับน้องๆนักศึกษาใหม่ โดยมีบริการสั่งชุดเครื่องแบบนักศึกษาชั้นปีที่ 1 แบบออนไลน์และมีบริการจัดส่งถึงบ้าน สามารถเข้าไปสั่งซื้อได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้ค่ะ ::ฟอร์มการสั่งชุดนักศึกษา:: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQMRSIvYuo2hy7OYELG68BGJplpxj-JIu6_r7wLfg8csPs_A/viewform ::ฟอร์มการสั่งเครื่องหมายของมหาวิทยาลัยศิลปากร:: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUMzT4yY7VWpI1zDa7tqVmm3nalOX8zhQKQuamLReFRtVruA/viewform


รายละเอียด
images

ประกาศกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร กยศ./กรอ. 63...

กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา วังท่าพระ โทร. 0-2221-4333 สนามจันทร์ โทร. 0-3425-3849 เพชรบุรี โทร. 0-3259-410 https://m.facebook.com/studentloan.su/?ref=bookmarks


รายละเอียด
images

คณะโบราณคดี...

คณะโบราณคดี​ประกาศเพิ่มจำนวนรับนักศึกษา​ TCAS​ รอบที่​ 4​ ทุกสาขาวิชา​ สามารถสมัครได้ถึงวันที่​ 20​ พฤษภาคม​ 2563​ ที่​ www.student.mytcas.com


รายละเอียด
images

มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดทำตู้ปันนำ้ใจ...

มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดทำ"ตู้ปันน้ำใจ"เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากวิกฤต การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19  โดยตู้ปันน้ำใจ ตั้งอยู่บนแนวรั้วถนนทรงพล ด้านหน้ามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐมพร้อมแบ่งบันเครื่องอุปโภค บริโภค ให้กับผู้ที่ขาดแคลน สามารถมาหยิบไปได้ รวมถึงผู้ที่มีจิตศรัทธาสามารถนำสิ่งของต่างๆมาวางในตู้เพื่อแบ่งปันสิ่งดีๆและส่งต่อให้คนที่ยังขาดแคลน เป็นการแสดงน้ำใจและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในยามเกิดวิกฤตเช่นนี้มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ขอเป็นส่วนหนึ่งในความช่วยเหลือสังคมและร่วมฝ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกัน


รายละเอียด
images

ARIT มอบสิทธิ์ในการสอบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานสากล Microsoft Certificated โดยไม่มีค่าใช้...

เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบัน ทุกภาคส่วนต่างก็ได้รับผลกระทบจากไวรัส COVID-19 เกิดปัญหาการเลิกจ้าง และว่างงานมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษาที่จบการศึกษาแล้วและกำลังจะก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงาน ซึ่งยังไม่มีประสบการณ์ในการทำงาน แต่กลับต้องประสบปัญหาเรื่องการหางานไม่ได้ เนื่องจากบริษัทต่าง ๆ ณ ขณะนี้ ยังไม่มีนโยบายในการรับบุคลากรเข้าทำงานARIT เห็นถึงปัญหาที่สำคัญนี้ จึงเกิดเป็นโครงการพิเศษ มอบสิทธิ์ในการสอบใบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานสากล จาก Microsoft โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อให้น้อง ๆ ได้ใช้เวลาช่วงนี้ในการพัฒนาตนเอง ฝึกฝน เก็บความรู้และใบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานสากลเพื่อสร้าง Portfolio ของตนเอง เตรียมพร้อมสำหรับการได้รับเลือกเข้าทำงานเมื่อสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติโปรแกรมการสอบที่ร่วมโครงการ- MOS (Microsoft Office Specialist Certification)- MTA (Microsoft Technology Associate Certification)- MCE (Microsoft Certified Educator Certification) หลักฐานประกอบการลงทะเบียน1) เอกสารแสดงสถานะการจบการศึกษา (ทรานสคริปต์ หรือ เอกสารรับรองการจบการศึกษา)2) บัตรนักศึกษา หรือ บัตรประชาชนระยะเวลาโครงการ : วันนี้ – 30 มิถุนายน 2563สถานที่สอบ : บริษัท เออาร์ไอที จำกัด เนื่องจากการสอบเป็นระบบ Walk-in ดังนั้นเพื่อเว้นระยะห่าง ลดความแออัด จึงจัดการสอบเป็น 4 รอบ ต่อวัน รอบละ 10 ที่นั่ง (รวมวันละ 40 ที่นั่ง)- (รอบที่ 1) 09.00 - 10.00- (รอบที่ 2) 10.30 - 11.30- (รอบที่ 3) 13.30 - 14.30- (รอบที่ 4) 15.00 - 16.00* ขอสงวนสิทธิ์การสำรองที่นั่งสอบตามลำดับการลงทะเบียน และสำหรับผู้ที่ส่งหลักฐานการสมัครครบถ้วนเท่านั้นลงทะเบียนรับสิทธิ์ : www.arit.co.th/certskill


รายละเอียด
images

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม...

มาตรการช่วยเหลือนักศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์และภาควิชา


รายละเอียด
images

ม.ศิลปากรทุ่ม 130 ล้าน ตั้งกองทุนช่วยเหลือนักศึกษาสู้ COVID-19...

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด19 ที่ส่งผลกระทบต่อสังคมไทยเป็นอย่างมากและส่งผลกระทบไปยังนักศึกษาและผู้ปกครอง มหาวิทยาลัยศิลปากรเล็งเห็นถึงปัญหาจึงได้ออกมาตรการเยียวยาช่วยเหลือนักศึกษา โดยการจัดตั้งกองทุนเงินช่วยเหลือ 130 ล้านมหาวิทยาลัยศิลปากรเตรียมพร้อมรับมือและแก้ปัญหาโดยการมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา มีการคืนค่าธรรมเนียมการศึกษาบางส่วนและผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา พร้อมสนันสนุนอุปกรณ์การเรียนออนไลน์ จัดหาซิมอินเตอร์เน็ตให้กับนักศึกษาฟรี อีกทั้งยังมีการลดค่าหอพักและยังได้ช่วยเหลือโดยการจ้างงานนักศึกษาปัจจุบันและนักศึกษาเก่าที่ยังไม่มีงานทำเพื่อเป็นรายได้เสริมในระหว่างนี้ ในส่วนรายวิชาภาคปฏิบัติการที่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ของมหาวิทยาลัยให้นักศึกษามาเรียนที่มหาวิทยาลัย โดยนักศึกษาสามารถตรวจสอบได้จากตารางสอนของแต่ละคณะวิชาทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวจะเริ่มในภาคการศึกษา 1/2563 เพื่อรองรับรูปแบบการเรียนการสอนที่มีการเปลี่ยนแปลงให้เข้ากับสถานการณ์และเป็นการช่วยลดภาระของนักศึกษาและผู้ปกครองมหาวิทยาลัยศิลปากร


รายละเอียด
images

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาปิโตรเคมีและวัสดุพ...

แนะนำสาขา #สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ จากม.ศิลปากร เป็นอีกหลักสูตรที่ทันสมัยที่สร้างสรรค์วิศวกรปิโตรและวัสดุพอลิเมอร์รุ่นใม่ เน้นสร้างประสบการณ์ทำงานจริง เรียนรู้จากเหล่าอาจารย์มืออาชีพที่จะพร้อมพัฒนาให้เรามีทักษะอย่างเชี่ยวชาญ.รายละเอียดหลักสูตร : http://www.eng.su.ac.th/department.php


รายละเอียด
images

TCAS รอบที่4...

มหาวิทยาลัยศิลปากร รับกลางร่วมกัน (Admission 2) ดูเกณฑ์การรับสมัครที่ www.admission.su.ac.th (คลิกที่เมนูประกาศ) รับสมัคร 7 - 20 พฤษภาคม 2563 สมัครผ่านเว็บไซต์ https://student.mytcas.com/


รายละเอียด
images

SUIC’s Handling of COVID-19...

SUIC’s Handling of COVID-19 วิทยาลัยนานาชาติเตรียมให้ทุนกว่า สองล้านเจ็ด สนับสนุนค่าใช้จ่ายอุปกรณ์การเรียน online ช่วงสถานการณ์ covid19 ให้แก่นักศึกษาทุกหลักสูตร ทุกชั้นปี คนละห้าพันบาท วิทยาลัยนานาชาติ กับวิธีการรับมือสู้ภัยโควิด -19


รายละเอียด
images

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุ...

ในยุคนี้ทางด้านสายงานนี้ถือว่าเป็นที่ต้องการและตอบโจทย์ต่อตลาดแรงงานเป็นอย่างมาก เพราะเรื่องของดิจิทัล เทคโนโลยี เป็นสิ่งสำคัญที่จะพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ สำหรับทางด้านการเรียนการฝึกทักษะนั้นเรียกได้ว่าครอบคลุมทุกด้านไม่ว่าจะเป็น ด้านการผลิตซอฟต์แวร์ ด้านการออกแบบกราฟิก ด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ด้านบัญชี ด้านธุรกิจ ด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านการพัฒนาองค์กร สำหรับทางด้านอาชีพก็มีความหลากหลายให้เลือกตามความต้องการอีกด้วย . รายละเอียดหลักสูตร : https://ict.su.ac.th/academic/academic-it-business


รายละเอียด
images

ขยายเวลาการปิดที่ทำการเป็นการชั่วคราว...

ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากรเรื่อง ให้ปิดที่ทำการเป็นการชั่วคราวและกำหนดมาตรการการปฏิบัติงานของบุคลากรอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 3----------------------------------------มหาวิทยาลัยศิลปากรขยายเวลาการปิดที่ทำการที่ตั้งทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและนอกเขตกรุงเทพมหานครเป็นการชั่วคราวจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 และขอให้บุคลากรปกำหนดมาตรการการปฏิบัติงานของบุคลากรอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 3ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น


รายละเอียด
images

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร...

“ ACCELERATE KNOWLEDGE OF BUSINESS AND LANGUAGES ” กับหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรรายละเอียดหลักสูตรhttp://www.ms.su.ac.th/course/detail/71/71------------------------------------------------รายละเอียดการรับสมัครhttp://www.ms.su.ac.th/th/student/list/63


รายละเอียด
images

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา...

“กยศ. เพิ่มเกณฑ์รายได้ครอบครัวให้คนเข้าถึงการศึกษามากขึ้น ยืนยันมีเงินให้กู้ยืมปีการศึกษา 2563 เพียงพอสำหรับทุกคน”.กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ยืนยันว่าในปีการศึกษา 2563 มีวงเงินให้กู้ยืมเพียงพอแก่นักเรียน นักศึกษาทุกคนอย่างแน่นอน พร้อมเพิ่มเกณฑ์รายได้ครอบครัวของผู้กู้ยืมที่ขาดแคลนทุนทรัพย์จากเดิมไม่เกิน 200,000 บาท/ปี เป็นไม่เกิน 360,000 บาท/ปี และเพิ่มค่าครองชีพให้อีกรายละ 600 บาท/เดือน ทุกระดับการศึกษา อีกทั้ง ส่งเสริมให้ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักซึ่งมีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ.จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและค่าใช้จ่าย ในการดำรงชีพของประชาชนจำนวนมาก กองทุนขอยืนยันว่าผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว ไม่ต้องเป็นกังวลว่าจะไม่มีเงินส่งให้ลูกหลานได้เรียน เนื่องจากกองทุนมีเงินเพียงพอให้ทุกคนได้กู้ยืมเรียนอย่างแน่นอน โดยในปีการศึกษา 2563 กองทุนได้ปรับเกณฑ์คุณสมบัติเฉพาะเกี่ยวกับรายได้ครอบครัวของผู้กู้ยืมที่ขาดแคลนทุนทรัพย์จากเดิมรายได้ไม่เกิน 200,000 บาท/ปี เป็นไม่เกิน 360,000 บาท/ปี อีกทั้ง กองทุนได้มีการปรับเพิ่มค่าครองชีพรายเดือนให้ผู้กู้ยืมทุกระดับการศึกษาอีกรายละ 600 บาท/เดือน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากเดิม 1,200 บาท เป็น 1,800 บาท/เดือน ส่วนระดับ ปวช./ปวส./ปริญญาตรี จากเดิม 2,400 บาท เป็น 3,000 บาท/เดือน.สำหรับนักเรียน นักศึกษาที่กำลังมองหาโอกาสทางการศึกษาเพื่อต่อยอดสู่สาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลัก โดยเฉพาะสาขาวิชาที่อยู่ในโครงการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital) เพื่อรองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายและ 3 โครงสร้างพื้นฐาน โดยให้สิทธิพิเศษกับผู้กู้ยืมที่เรียนระหว่างปีการศึกษา 2562 - 2566 เมื่อสำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาที่กำหนดจะคิดดอกเบี้ยอัตราไม่เกินร้อยละ 0.5 ต่อปี สำหรับผู้กู้ยืมระดับปริญญาตรี จะได้ส่วนลดเงินต้นร้อยละ 30 สำหรับผู้กู้ยืมระดับอาชีวศึกษาจะได้ส่วนลดเงินต้นร้อยละ 50 เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจ พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ EEC รวมถึงเป็นการป้อนกำลังคนใน สายอาชีวะ/สายวิชาชีพที่ยังขาดแคลนสู่ตลาดแรงงานทั่วประเทศ ทั้งนี้ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ประกอบด้วย1) อุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต2) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ3) อุตสาหกรรมท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดี และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ4) การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ5) อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร6) อุตสาหกรรมหุ่นยนต์7) อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์8) อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ9) อุตสาหกรรมดิจิทัล10) อุตสาหกรรมแพทย์ครบวงจรและ 3 โครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่1) อุตสาหกรรมระบบราง2) อุตสาหกรรมพาณิชย์นาวี3) อุตสาหกรรมโลจิสติกส์.ทั้งนี้ กองทุนได้เตรียมงบประมาณให้กู้ยืมจำนวนประมาณ 34,000 ล้านบาท สำหรับนักเรียน นักศึกษาที่คาดว่าจะกู้ยืมในปีนี้จำนวน 590,000 ราย ซึ่งเงินที่ใช้ในการให้กู้ยืมดังกล่าวเป็นเงินที่ได้รับชำระคืนจากผู้กู้ยืมรุ่นพี่ โดยไม่ได้ใช้งบประมาณแผ่นดินตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นมา และขณะนี้ กองทุนได้เปิดระบบ e-Studentloan เพื่อให้นักเรียน นักศึกษายื่นแบบคำขอกู้ยืมล่วงหน้าแล้ว........................................................ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.studentloan.or.thหรือสอบถามได้ที่ Line@กยศ.


รายละเอียด
images

คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา...

อีกหลักสูตรที่น่าสนใจกับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ที่จะช่วยผู้เรียนได้ทั้งสุขภาพที่ดีและได้ฝึกทักษะอย่างเชี่ยวชาญมีความรู้เฉพาะทางเกี่ยวกับทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาอีกทั้งยังตอบโจทย์กับอาชีพในปัจจุบันอีกด้วย.รายละเอียดหลักสูตร : http://www.educ.su.ac.th/index.php/th/2017-04-04-02-26-17/2015-04-01-07-00-57


รายละเอียด
images

๒๘ เมษายน ๒๕๖๓...

วันคล้ายวันประสูตรครบ ๑๕๗ ปี สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์


รายละเอียด
images

มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของ อ. ชวลิต เสริมปรุงสุข...

มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของ อ. ชวลิต เสริมปรุงสุข ศิษย์เก่าคณะจิตรกรรมฯ รุ่นเข้าเรียน พศ. 2497สำเร็จการศึกษา พศ. 2506. เป็นศิลปินแห่งชาติ พศ. 2557 สาขาทัศนศิลป์....."ชวลิต เสริมปรุงสุข" ศิลปินแห่งชาติ จากไปเพราะโควิด-19."ชวลิต เสริมปรุงสุข" เป็นศิลปินแห่งชาติ ผู้ใช้ชีวิตควบคู่กับการทำงานศิลปะทั้งในประเทศไทยและเนเธอร์แลนด์ และเป็นนักเรียนไทยรุ่นสุดท้ายที่มีโอกาสได้สัมผัสบรรยากาศการเรียนกับ ‘อาจารย์ฝรั่ง’ ศิลป์ พีระศรี หลังจากเรียนจบจากมหาวิทยาลัยศิลปากร อ.ชวลิตได้ย้ายถิ่นฐานไปทำงานในฐานะศิลปินอิสระที่กรุงอัมสเตอร์ดัม ในวัย 80 ปี อ.ชวลิตผลิตผลงานศิลปะออกมาอย่างสม่ำเสมอ และเพิ่งมีงานแสดงล่าสุดคือ Chavalit 80+ Art Festival เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา.ชวลิต เสริมปรุงสุขได้สมรสกับภาณี มีทองคำ ศิลปินรุ่นน้องจากรั้วศิลปากรที่ได้ย้ายมาใช้ชีวิตร่วมกันที่ประเทศเนเธอร์แลนด์จนถึงปัจจุบัน โดยภาณีได้รับการดูแลอยู่ที่สถานพยาบาลคนชรา Stichting Cordaan ในกรุงอัมสเตอร์ดัมเนื่องจากอาการอัลไซเมอร์ สำหรับอ.ชวลิตท่านมีโรคประจำตัวคือ โรคหัวใจ และมะเร็งต่อมน้ำเหลือง โดยได้รับการรักษาจนอาการดีขึ้นเป็นลำดับ อ.ชวลิตเริ่มมีอาการอ่อนเพลียและไอตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2563 ก่อนจะได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าท่านได้รับเชื้อโคโรน่าไวรัส และเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล OLVG Oost กลางกรุงอัมสเตอร์ดัมเมื่อวันที่ 17 เมษายนที่ผ่านมา.ตลอดการรักษา อ.ชวลิตได้รับการดูแลจากทีมแพทย์อย่างใกล้ชิด และมีการติดตามอาการอย่างต่อเนื่องจากญาติมิตรที่ประเทศไทย และทางสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก โดยประสานงานกับเพื่อนฝูงและลูกศิษย์ในเนเธอร์แลนด์ ในการรักษามีการให้ออกซิเจน ยาระงับอาการ และยาต้านไวรัสเป็นลำดับ แต่อาการค่อยๆ ทรุดลง ทางโรงพยาบาลได้เปิดให้มีการเข้าเยี่ยมจากคนสนิท พร้อมทั้งได้เปิดเพลงคลาสสิคที่ท่านชื่นชอบ เปิดหน้าต่างรับแสงแดดและอากาศบริสุทธิ์ของฤดูใบไม้ผลิให้เข้าสู่ห้องพัก ท่านได้นอนหลับไปโดยไม่มีอาการเจ็บปวดใดๆ ในช่วงเวลาสุดท้าย จนกระทั่งถึงแก่กรรมอย่างสงบในวันที่ 27 เมษายน 2563 เวลา 11:30 น. สิริรวมอายุได้ 80 ปี.อ.ชวลิตมีความประสงค์ที่จะจากโลกไปอย่างเรียบง่าย สมถะ โดยไม่ต้องมีการจัดงานพิธีศพใดๆ ท่านมีเจตจำนงค์ที่จะบริจาคร่างกายเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ สอดคล้องกับในปี 2556 ที่อ.ชวลิตได้ทำการส่งมอบผลงานที่เคยสร้างสรรค์ไว้ทั้งหมดให้กับกระทรวงวัฒนธรรมเพื่อเป็นสมบัติของชาติ โดยหวังที่จะให้เกิดประโยชน์กับคนรุ่นหลังต่อไป


รายละเอียด
images

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์...

สายออกแบบต้องไม่พลาดกับสาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย ที่ ม.ศิลปากร เรียกได้ว่าเป็นระดับแนวหน้าของประเทศ ที่มีผลงานการออกแบบอย่างโดดเด่นและได้รับรางวัลในเวทีการแสดงผลงานต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง  รายละเอียดหลักสูตร : http://www.arch.su.ac.th/programs_post/thai-architecture-b-arch/


รายละเอียด
images

จัดประกวดภาพถ่าย ในหัวข้อ คิดถึงนะ...ศิลปากร...

มศก. จัดประกวดภาพถ่าย ในหัวข้อ "คิดถึงนะ...ศิลปากร"ขอเชิญนักศึกษา มศก.และบุคลากร ส่งผลงานภาพถ่ายมศก. วังท่าพระ,วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์,วิทยาเขตเพชรบุรี และเมืองทองธานี เข้าร่วมประกวดชิงเงินรางวัลรวม 30,000 บาท และของรางวัลที่ระลึก ในหัวข้อ "คิดถึงนะ...ศิลปากร"ทั้งนี้ เรื่องราวของภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นภาพถ่ายบริเวณพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อแสดงความคิดถึงที่เกิดขึ้นในช่วงวิกฤต virus covid -19ผู้ส่งผลงานภาพถ่ายต้องบันทึกภาพถ่ายด้วยตนเอง ไม่จำกัดเทคนิค ส่งได้ไม่เกินท่านละ 3ภาพ โดยส่งเป็นไฟล์ภาพดิจิทัล ขนาดภาพไม่ต่ำกว่า 3 MB พร้อมตั้งชื่อผลงานภาพถ่าย* ทั้งนี้ ขอความกรุณาแจ้ง ชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ส่งผลงาน เพื่อความสะดวกในการติดต่อรางวัล..* เงินรางวัล จำนวน 10 รางวัล รางวัลละ 3,000 บาท*ของรางวัลที่ระลึก จำนวน 20 รางวัลกำหนดส่ง* ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 30 พ.ค. 2563โดยส่งเป็นไฟล์ภาพที่ e-mail : silpakornpr1@gmail.comอนึ่ง ผลงานภาพถ่ายที่ได้รับรางวัล มศก. มีสิทธิ์ในการนำไปประกอบเพื่อสร้างสรรค์สื่อประชาสัมพันธ์ของมศก.


รายละเอียด
images

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา...

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งส่งผลกระทบต่อการทำกิจกรรมจิตสาธารณะ 36 ชั่วโมงต่อปีการศึกษาของนักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืมกยศ. ได้ร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดห้องเรียนออนไลน์หลักสูตร e-Learning ด้านการวางแผนการเงินและการลงทุน จำนวน 5 หลักสูตร โดยเฉพาะสำหรับนักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืม ให้นับเป็นชั่วโมงจิตสาธารณะได้ 3 ชั่วโมงต่อหลักสูตร หากเรียนครบทุกหลักสูตรจะได้ชั่วโมงจิตสาธารณะ 15 ชั่วโมง เพื่อทดแทนการทำกิจกรรมจิตสาธารณะที่มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมากเป็นการชั่วคราวอีกทั้ง หลักสูตรการวางแผนการเงินและการลงทุน จะสร้างความรู้ความเข้าใจทางการเงินให้แก่นักเรียน นักศึกษา และเตรียมความพร้อมในการวางแผนการเงินส่วนบุคคลหลังจากจบการศึกษาแล้ว----------------------------------------------เข้าระบบ e-Studentloanเพื่อ Login เข้าสู่ระบบ SET e-Learningได้ที่ https://bit.ly/2VqxNGw


รายละเอียด
images

มศก. ขึ้นสู่อันดับโลก THE Impact Rankings 2020 ...

“มศก. ขึ้นสู่อันดับโลก THE Impact Rankings 2020 เพื่อร่วมอุดมการณ์การพัฒนาอย่างยั่งยืน UN Sustainable Development Goals” อาจารย์ ดร.สุภาพ เกิดแสง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กร มหาวิทยาลัยศิลปากร กล่าวกับทีมข่าวงานสื่อสารองค์กร เกี่ยวกับผลการจัดอันดับ THE Impact Rankings 2020 ว่า “ในปี 2563 นี้ มหาวิทยาลัยศิลปากรได้เข้าร่วมในการจัดอันดับ THE Impact Rankings 2020 ซึ่งเป็นการจัดอันดับที่ไม่ได้เป็นการแข่งขันทางวิชาการ แต่เป็นการร่วมกันพัฒนาวงการอุดมศึกษาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) ตามเป้าหมายขององค์การสหประชาชาติ (UN) โดยเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 “THE” หรือ “Times Higher Education” สถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัยของโลก จากประเทศอังกฤษ ได้ประกาศผลการจัดอันดับ “THE Impact Rankings 2020” เพื่อส่งเสริมมหาวิทยาลัยที่มีการดำเนินงานหรือโครงการที่ยังประโยชน์ต่อสังคม โดยมหาวิทยาลัยศิลปากรได้เข้าร่วมเป็นปีแรกและเป็นหนึ่งใน 19 มหาวิทยาลัยของไทยได้รับประกาศอันดับโลกในปีนี้ โดย The Global Goals for Sustainable Development หรือ UN SDGs ขององค์การสหประชาชาติประกอบไปด้วย 17 เป้าหมาย ครอบคลุมในเรื่องของความเท่าเทียมกัน การเข้าถึงทรัพยากรและการศึกษาได้อย่างเท่าเทียม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสันติภาพ ซึ่งในปีนี้มหาวิทยาลัยศิลปากรได้ร่วมส่งข้อมูลการดำเนินการตามเป้าหมายจำนวน 4 SDGs ได้แก่ SDG4 Quality Education / SDG6 Clean Water and Sanitation / SDG11 Sustainable Cities and Communities และ SDG17 Partnerships for the Goals ผมเรียนให้ทราบว่า ปีนี้ มหาวิทยาลัยศิลปากรเริ่มรวบรวมข้อมูลการดำเนินงานใน 4 ด้าน และจะร่วมพัฒนาให้ครบทั้ง 17 ด้าน เรามีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงทรัพยากรและการศึกษาได้อย่างเท่าเทียมกันครับ และผมในนามของมหาวิทยาลัยศิลปากรขอเชิญชวนให้ทุกๆ มหาวิทยาลัยเข้าร่วมในอุดมการณ์เดียวกัน เพราะสิ่งนี้ไม่ใช่การแข่งขันแต่เป็นการร่วมมือกันในอุดมการณ์เพื่อมวลมนุษยชาติครับ”


รายละเอียด
images

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563...

https://www.facebook.com/pg/SilpakornUniversityThailand/photos/?tab=album&album_id=10157654968976253http://www.eds.su.ac.th/manual_student.pdf


รายละเอียด
images

เปิดรับสมัคร...ศึกษาต่อโทสาขาบัญชี...

ไม่ต้องจบบัญชีก็เรียนต่อได้...หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต Master of Accountancy Program เปิดรับสมัครแล้ว.... รายละเอียดหลักสูตร http://www.ms.su.ac.th/course/detail/74/74รายละเอียดการรับสมัคร http://www.ms.su.ac.th/th/student/detail/162


รายละเอียด
images

ติดต่อร้านครุยคัทรียา...

ประกาศ .. สำหรับว่าที่บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฏีบัณฑิต ที่ต้องการติดต่อร้านครุยคัทรียา ร้านจะเริ่มเปิดทำการตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน เป็นต้นไป ตั้งแต่เวลา 12.00-17.00 น. ติดต่อสอบถามที่ร้าน 02-881-9099 มือถือ 099-181-9181 และ 081-656-5299


รายละเอียด
images

เปิดโผกลุ่มอาชีพที่จะ ‘ปัง!’ หลังหมด COVID-19...

คณะไหนของ ม.ศิลปากรตรงโจทย์บ้าง..ใครที่สนใจไปเช็กกันได้เลย !


รายละเอียด
images

มีเรื่องด่วนหลัง 4 ทุ่ม ทำไงหล่ะทีนี้?...

ถ้ามีความจำเป็นที่จะต้องออกไปข้างนอก สามารดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์มขออนุญาตออกนอกเคหสถาน ได้ตามลิงค์ต่อไปนี้1. แบบฟอร์มหนังสือรับรองหน่วยงานรัฐ https://bit.ly/2Vq70sV2. แบบฟอร์มหนังสือรับรองเอกชน/ห้างร้าน https://bit.ly/2RsClJZ3. แบบคำขออนุญาตออกนอกเคหสถานของบุคคลทั่วไป (ถ้าจำเป็น) https://bit.ly/34w4Xaw4. แบบคำขออนุญาตออกนอกเคหสถานของบุคคลทั่วไป (ถ้าจำเป็น) ในพื้นที่กรุงเทพฯ https://bit.ly/2V2rRTT5. แบบฟอร์มหนังสือขออนุญาต https://bit.ly/2VlF9ddโดยสามารถขออนุญาตได้ที่สถานีตำรวจในท้องที่หรือผู้อำนวยการเขต


รายละเอียด
images

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มีกี่สาขา? ...

สาขาวิชาสัตวศาสตร์สาขานี้จะเรียนเกี่ยวกับทางด้านปศุสัตว์ เน้นการดูแลสัตว์และการจัดการฟาร์ม การสุขาภิบาล การจัดการอาหาร การควบคุมโรค การผลิตสัตว์เศรษฐกิจ เรียนรู้การเจริญเติบโตของสัตว์ เช่น ไก่เนื้อ ไก่ไข่ สุกร โคเนื้อ โคนม แพะ และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ เป็นต้นจบแล้วทำอาชีพอะไร1) นักวิชาการสัตวบาล/สัตวศาสตร์ นักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ประจำหน่วยงานของภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับทางปศุสัตว์ เช่น กรมปศุสัตว์ เป็นต้น2) นักวิชาการเกษตร นักวิชาการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่หน่วยงานของภาครัฐอื่น เช่น กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร กรมพัฒนาชุมชน และองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น3) นักสัตวบาลประจำฟาร์ม สัตวบาลส่งเสริม สัตวบาลฟาร์มทดลอง และสัตวบาลโรงฟัก4) นักวิชาการอาหารสัตว์ QA และ QC ประจำโรงงานอาหารสัตว์5) ฝ่ายส่งเสริมการขาย6) เจ้าหน้าที่โรงงานแปรรูป ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ และเจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพของสินค้าทางด้านปศุสัตว์7) เจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ รวมถึงธนาคารพาณิชย์อื่นๆ8) เจ้าของธุรกิจฟาร์มเลี้ยงสัตว์และการประกอบธุรกิจส่วนตัวสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำสาขานี้จะเรียนเกี่ยวกับชีววิทยาของสัตว์น้ำ กระบวนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เทคโนโลยีการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เทคนิคการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม คุณภาพน้ำสำหรับการเพาะเลี้ยง และที่สำคัญสาขานี้เน้นการลงมือทำจริงปฏิบัติจริงทุกรูปแบบจบแล้วทำอาชีพอะไร1) นักวิชาการประมง2) นักวิจัย3) ผู้สอน4) พนักงานประจำฟาร์ม พนักงานห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์5) ผู้ประกอบอาชีพอิสระด้านประมง6) พนักงานขายอาหารสัตว์น้ำ เคมีภัณฑ์ อุปกรณ์ในธุรกิจด้านการประมง7) พนักงานส่งเสริมการขายในธุรกิจการประมง และการเกษตร8) นักธุรกิจเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ปลาสวยงาม พรรณไม้น้ำ9) และอาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชเรียนรู้ทักษะในการผลิตพืชตั้งแต่สรีรวิทยาของพืช การปลูกพืช ดูและรักษา การขยายพันธุ์พืช การปรับปรุงพันธุ์พืช การเก็บเกี่ยว เครื่องจักรกลการเกษตรและระบบการจัดการดินและน้ำแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ครอบคลุมเรื่องเทคโนโลยีสมัยใหม่ทางการเกษตรและโลจิสติกส์ เป็นต้นจบแล้วทำอาชีพอะไร1) นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ศูนย์หม่อนไหม ศูนย์อารักษาพืชโดยชีววิธี องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น และนักวิชาการประจำหน่วยงานของภาครัฐ เช่น สถานีวิจัยพืชสวน สถานีวิจัยพืชไร่ ศูนย์วิจัยพันธุ์พืช เป็นต้น2) นักวิจัยประจำบริษัท, นักวิชาการด้านพืช, ฝ่ายส่งเสริมการขาย5) เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพของสินค้าด้านพืช เช่น เมล็ดพันธุ์ หรือ ผลิตภัณฑ์อาหารจากผักและผลไม้6) ประกอบธุรกิจส่วนตัว เพาะเลี้ยงกล้วยไม้ สวนผัก ไม้ผล ผลิตพืชไร่ จำหน่ายไม้ดอกไม้ประดับ เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ด้านการจัดสวน เกษตรผสมผสานสาขาวิชาภาวะผู้นำและการสื่อสารทางการเกษตรสาขานี้จะเรียนเกี่ยวกับการออกแบบเนื้อหาทางการเกษตรเพื่อใช้ในการผลิตสื่อที่เกี่ยวข้องกับการผลิต สัตว์ การผลิตสัตว์น้ า การผลิต พืช หรือธุรกิจการเกษตร และการสร้างการเป็นภาวะผู้นำที่มีทักษะทางสังคมและชีวิตที่มีคุณภาพ และสามารถจัดฝึกอบรม จัดกิจกรรมเพื่อสังคมและการประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรเพื่อสื่อสารให้ตอบโจทย์กับกลุ่มเป้าหมาย เป็นต้น จบแล้วทำอาชีพอะไร1. นักฝึกอบรมและเผยแพร่งานด้านการเกษตร 2. นักพัฒนาสื่อดิจิทัลออนไลน์เนื้อหาทางการเกษตร3. นักประชาสัมพันธ์ทางการเกษตร4. นักผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์เกี่ยวกับการเกษตร5. นักผลิตวีดิทัศน์เกี่ยวกับการเกษตร6. นักพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเกี่ยวกับการเกษตร7. นักสื่อสารการตลาดเพื่องานทางการเกษตร8. พนักงานส่งเสริมการขายสาขาวิชาธุรกิจการเกษตรสาขานี้เรียนเกี่ยวกับการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางธุรกิจการเกษตร เชื่อมโยงองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการเกษตรกับการบริหารธุรกิจการเกษตร สร้างกลยุทธ์ทางธุรกิจการเกษตรจบแล้วทำอาชีพอะไร1) เจ้าของประกอบการธุรกิจส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสินค้าเกษตรและอาหาร2) นักธุรกิจการเกษตรที่เป็นพนักงาน/ผู้บริหารในหน่วยธุรกิจการเกษตรภาคเอกชน3)นักธุรกิจการเกษตรที่เป็นพนักงาน/ผู้บริหารในหน่วยธุรกิจภาคเอกชนที่สนับสนุน/เกี่ยวข้องกับงานธุรกิจการเกษตร4) นักธุรกิจการเกษตรในหน่วยงานภาครัฐที่สนับสนุน/เกี่ยวข้องกับงานธุรกิจการเกษตร5) นักวิจัย นักวิชาการ ครู อาจารย์ ด้านธุรกิจการเกษตร


รายละเอียด
images

Office 365 และ Google Suite ...

เพื่อเป็นการเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานบัญชีบน Office 365 และ G Suite ให้มากยิ่งขึ้น ต้องดำเนินการเปิดใช้งานระบบ MFA (Multi-Factor Authentication) บนทั้งสองระบบ ซึ่งเมื่อลงทะเบียนสำเร็จแล้ว ในการเข้าใช้งานนอกจากจะ Sign In ด้วย Username และ Password ตามปกติแล้วจะยังต้องผ่านการยืนยันตัวตนเพิ่มอีกชั้นหนึ่งด้วยช่องทางใดช่องทางหนึ่งตามที่ได้กำหนดเอาไว้  สำหรับค่าย Office 365 สามารถเข้าไปตั้งค่าได้ที่ https://mysignins.microsoft.com/security-info (Sign In ด้วยบัญชี @su.ac.th) หัวข้อ Security Info (เลือก Add method) ซึ่งสามารถเลือกรหัส OTP ให้ส่งเป็น SMS มายังโทรศัพท์มือถือ หรือจะใช้ Authenticator App ก็ได้ สำหรับค่าย G Suite สามารถเข้าไปตั้งค่าได้ที่ https://myaccount.google.com/security (Sign In ด้วยบัญชี @silpakorn.edu) หัวข้อ Security (เลิอก 2-Step Verification) โดยสำหรับของ G Suite นั้นสามารถเลือกให้กดยืนยันจากอุปกรณ์ต่างๆ ที่ผู้ใช้ได้ลงชื่อใช้งานด้วยบัญชีเดียวกันนี้ก็อีกช่องทางหนึ่งด้วยก็ได้ทั้งนี้ สำหรับบางแอพพลิเคชันที่ยังไม่สนับสนุนระบบ MFA (เช่น แอพอีเมลในมือถือบางแอพ) ทั้งสองค่ายจะมีระบบ App Passwords ซึ่งจะเป็นสร้างรหัสผ่านพิเศษขึ้นมาสำหรับการใช้งานบัญชีในแต่ละแอพเหล่านั้นให้เป็นการเฉพาะ สำหรับ Authenticator App ส่วนใหญ่จะสามารถกำหนดค่าเพื่อลงทะเบียนพร้อมกันได้หลายบัญชีและสามารถใช้ร่วมกันได้ทุกค่ายที่สนับสนุนระบบ Time-based OTP (เช่น Microsoft,Google,Facebook,PayPal) โดยมีให้เลือกใช้งานได้อยู่หลายแอพและทุกระบบปฏิบัติการ เช่น Google Authenticator, Microsoft Authenticator เป็นต้นบัญชีส่วนตัวของ Microsoft หรือ Google หรือ Facebook ก็สามารถเปิดใช้งานระบบ MFA ได้เช่นเดียวกัน


รายละเอียด
images

Silpakorn Online Market : ชีวิตสั้น ฝากร้านกันยาวๆ...

ตลาดนัดออนไลน์เพื่อชาวศิลปากร ศิลปะยืนยาว ชีวิตสั้น เพราะฉะนั้นรีบขาย รีบเอฟ ซื้อง่าย ขายคล่อง แค่ส่องก็มีรอยยิ้มแล้ว เข้ามาชมกันนะครับ


รายละเอียด
images

เรียนนิเทศศาสตร์ ม.ศิลปากร จะได้สกิลไหน...

ครีเอทีฟฝึกคิดอย่างสร้างสรรค์ คิดให้เป็น คิดยังไงให้ตอบโจทย์ วางแผนออกแบบคอนเทนต์ให้ตรงใจกับผู้บริโภค ไม่ว่าจะเป็น โฆษณา คอนเทนต์ออนไลน์ วิดีโอ รวมไปถึงสื่อต่างๆอินฟอร์เมชันกราฟิกอีกหนึ่งสกิลที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์เอามากๆเพราะที่นี่เขาสอนจริงจังสุดๆ ออกแบบกราฟิกยังไงให้ตอบโจทย์ผู้บริโภค เข้าใจในพื้นฐานของการออกแบบ เรียนรู้โปรแกรมใหม่ๆ เรียนรู้การออกแบบสื่อบน Social media กำกับภาพยนต์ฝึกควบคุมศิลปะต่างๆของภาพยนต์อย่างลงตัว ที่นี่เขาจะให้ลองถ่ายทำหนังกันจริงๆเลย จะได้รู้ตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนผลงานออกมาเลยละ ผลิตภาพยนตร์โฆษณาสอนเทคนิคการทำโฆษณาอย่างมืออาชีพ เข้าใจในกระบวกการผลิต เข้าใจคิด คิดแตกต่างอย่างสร้างสรรค์ วางแผนงาน สร้างกลยุทธ์ให้โดนใจผู้บริโภคSound engineerเรียนรู้การออกแบบเสียงในกระบวนการต่างๆอย่างมืออาชีพ เจาะลึกทุกกระบวนการ การตัดต่อเสียง การแต่งเสียงดนตรีการมิกซ์เสียง สอนกันแบบไม่กั๊กได้เห็นทุกขั้นตอนEditorใครที่ชอบตัดต่อฟังทางนี้เลย ที่นี้เขาจะสอนกันเข้มข้นสุดๆเรียนรู้ตั้งแต่การคิดบทงาน การถ่ายทำ จนไปถึงการตัดต่อเรียงลำดับภาพต่างๆ สอนเทคนิคเอฟเฟกกันแบบช็อตต่อช็อตกันเลยทีเดียว Digital marketing ถือว่าเป็นทักษะที่มีความต้องการทางการตลาดที่สูงมาก เพราะว่าต้องพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาวางแผลกลยุทธ์ทางการตลาดแบบสมัยใหม่ เข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภควิเคราะห์เครื่องมือทางการตลาด สื่อสารอย่างไรให้ตรงใจกลุ่มเป้าหมาย การออกแบบสื่อออนไลน์ออกแบบคอนเทนต์ที่หลากหลายแฟลตฟอร์ม เรียนรู้เรื่องการตลาดออนไลน์ สื่อออนไลน์ทุกชนิด สอนวิธีคิด คิดอย่างไรตอบโจทย์ตลาดออนไลน์ที่มาแรงมากในตอนนี้การถ่ายภาพแฟชั่นเรียนถ่ายภาพอย่างมืออาชีพ เรียนตั้งแต่พื้นฐานการถ่ายภาพ การจัดองค์ประกอบของภาพต่างๆ สอนเทคนิคใหม่ๆสไตลิสต์หลายคนคงสงสัยว่าเรียนนิเทศจะได้สกิลเกี่ยวกับสไตลิสต์ด้วยเหรอ ก็คงต้องตอบว่า ใช่ เพราะไม่ว่าจะถ่ายภาพ ถ่ายวิดีโอเราก็ต้องคำนึงถึงองค์ประกอบต่างๆ เสื้อผ้า หน้าผม เพื่อที่งานของเราจะได้ออกมาสวยและเป็นมืออาชีพยังไงละ


รายละเอียด
images

5 ข้อควรรู้ ถ้าอยากเข้าเรียนคณะเภสัชฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร...

ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรก็ไม่ควรพลาด 5 ข้อมูลสำคัญประจำหลักสูตรสาขาวิชาที่จะพาคุณไปดูว่าหลักสูตรมีความโดดเด่นในเรื่องไหนบ้าง นอกจากการเรียนการสอนที่พัฒนาทักษะทางวิชาชีพให้คุณอย่างเต็มที่แล้ว ก็ยังมีรางวัลการันตีความเป็นเลิศไปจนถึงความสามารถในการสอบผ่านใบประกอบวิชาชีพและประกอบอาชีพในอนาคตอีกด้วย  รายละเอียดหลักสูตร : http://www.pharm.su.ac.th/Th/home.php 


รายละเอียด
images

โครงการ ศิลปากรร่วมใจ ต้านภัย COVID - 19 วันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๓...

มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดโครงการ "ศิลปากรร่วมใจ ต้านภัย COVID -19"โดยจัดทำและส่งมอบหน้ากากผ้าฝ้ายมัสลินกันน้ำแบบซักได้ พร้อมแอลกอฮอล์สเปรย์แบบพกพา ให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดนครปฐม ที่มีความเสี่ยงในการปฏิบัติงานตอนออกหน่วย อันเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ( COVID - 19 )โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์ อาจารย์ ดร.วิชิต อิ่มอารมณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.นันทนิตย์ วานิชาชีวะ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานกิจการพิเศษ กองงานวิยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยศิลปากร ในการส่งมอบในวันอังคารที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น.ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐมมหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเป็นส่วนหนึ่งในการส่งกำลังใจและความปรารถนาดีให้กับบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในการยับยั้งการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID-19 ทุกท่าน


รายละเอียด
images

เปลี่ยนวิกฤติ พลิกCOVID-19 เป็นโอกาส...

สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ ขอเชิญชวนนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรเข้าร่วมกิจกรรมประกวด Idea สร้างสรรค์ Smart Start Idea by GSB Startupชิงเงินรางวัล รวมมูลค่ากว่า 20,000 บาท เป็นประจำทุกเดือนโจทย์ท้าประลอง Creative Idea ประจำเดือน เมษายน 2563เปลี่ยนวิกฤติ พลิกCOVID-19 เป็นโอกาสกติกา- ทำคลิปวีดิโอความยาวไม่เกิน3นาที- รับผลงานของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ทุกระดับชั้น ทุกวิทยาเขต- 1 ผลงาน ทำได้ตั้งแต่ 1-5 คน- ส่งได้ตั้งแต่วันนี้-22 เมษายน 63- ทางอีเมล Startupbusiness.su@gmail.com


รายละเอียด
images

จัดบริการยืมเยอะ...

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดบริการยืมเยอะ ส่งหนังสือถึงมือคุณ (Document Delivery) ยืมได้โดยไม่จำกัดจำนวน (กำหนดคืน 31 กรกฎาคม 2563)ฟรี !! ไม่มีค่าใช้จ่ายตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563.ผู้ใช้บริการสามารถส่งคำขอพร้อมรายละเอียดไปยังหอสมุดแต่ละแห่ง ดังนี้หอสมุดวังท่าพระ : https://www.facebook.com/SUlibrary/หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ : sus.ref2011@gmail.comหอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี : https://www.facebook.com/Libsupหรือ จองผ่านออนไลน์ www.opac.lib.su.ac.thสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ หอสมุดวังท่าพระ : 081-1919369หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ : 081-3272881หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี : 081-9950387


รายละเอียด
images

ห่างไกล ไม่ห่างกัน...

สรุปมาตรการช่วยเหลือนักศึกษา อาจารย์,เจ้าหน้าที่ และช่วยเหลือทางสังคมในสถานการณ์ COVID-19 ของมหาวิทยาลัยศิลปากร


รายละเอียด
images

คณะวิทยาการจัดการ...

เตรียมตัวให้พร้อมกับ รอบที่ 3 การรับนักศึกษาแบบรับตรงร่วมกัน (Admission 1) ใช้คะแนน วิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2563 จำนวนที่รับเข้าศึกษา 245 คน  รายละเอียดคะแนนที่ใช้ http://www.ms.su.ac.th/ckeditor/upload/files/id21/รับสมัครปตรี/รอบที่_3_พย_62.pdf ช่องทางการรับสมัคร https://student.mytcas.com/1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม4. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา5. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานนิทรรศการและงานอีเว้นท์6. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ7. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการการท่องเทียว8. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชน9. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร สาขารัฐประศาสนศาสตร์10. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต


รายละเอียด
images

มหาวิทยาลัยศิลปากรได้จัดทำประกันภัยโควิด-19 ให้นักศึกษาและนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ ในสังกัด...

มหาวิทยาลัยศิลปากรได้จัดทำประกันภัยโควิด-19 ให้นักศึกษาและนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ ในสังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากรทุกคนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ที่เกิดการระบาด รุนแรงในวงกว้างขึ้นและมีแนวโน้มรุนแรงขึ้นเรื่อยๆอธิการบดีและผู้บริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ได้มีความห่วงใยและตระหนักถึงความปลอดภัยของนักเรียนและนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากรจึงได้จัดทำกรมธรรม์คุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา Coronavirus (2019-nCov) กลุ่ม ของบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)เพื่อให้ความคุ้มครองแก่นักเรียนและนักศึกษาทุกระดับชั้น (ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และปริญญาตรี-เอก) โดยมีระยะเวลาเอาประกันภัยตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2563 – 29 มีนาคม 2564 และมีผลคุ้มครองตั้งวันที่ 13 เมษายน 2563 เป็นต้นไป (14 วันนับจากวันทำกรมธรรม์) ดังนี้ความคุ้มครอง การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่าจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา Coronavirus (2019-nCov) จำนวนเงินเอาประกันภัย 100,000 บาทความคุ้มครอง ค่ารักษาพยาบาลจากการติดชื้อไวรัสโคโรนา Coronavirus จำนวนเงินเอาประกันภัย 10,000 ต่อปีโดยในส่วนของโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาเรียม นิลพันธ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และรักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยเเละประถมศึกษา)และอาจารย์ดวงนภา ศรีนันทวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (มัธยมศึกษา) ได้สนับสนุนงบประมาณจัดทำกรมธรรม์ให้กับเด็กนักเรียนปัจจุบันทุกคนทั้งนี้มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ดำเนินการทำสัญญากรมธรรม์เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563 และจะมีผลคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน 2563 เป็นต้นไป (14 วันนับจากวันทำกรมธรรม์)โดยติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณดวงเดือน แก้วมณี งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร โทรศัพท์ 062-4426469


รายละเอียด
images

บุคคลภายนอกงด เข้า-ออก...

1. บุคคลากรภายใน โปรดสวมหน้ากากอนามัย วัดอุณหภูมิ และแสดงบัตรต่อเจ้าหน้าที่ก่อนเข้า-ออก มหาวิทยาลัย2. บุคคลภายนอก โปรดสวมหน้ากากอนามัย วัดอุณหภูมิ และบันทึกข้อมูลเข้า-ออก ระบุธุระที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน3. ไม่อนุญาตให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้า-ออกมหาวิทยาลัย กรณีนำส่งสิ่งของ/อาหาร ให้ปฏิบัติตามข้อ 2 อย่างเคร่งครัดทั้งนี้ ถือปฏิบัติตั้งแต่ 1 เมษายน 2563 (มาตรการ 24 ชั่วโมง)


รายละเอียด
images

ประกันภัยโควิด-19...

มหาวิทยาลัยศิลปากรได้จัดทำประกันภัยโควิด-19 ให้พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานชั่วคราว และลูกจ้างมหาวิทยาลัย ประเภทลูกจ้างชั่วคราว ในสังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากรผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากรจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ที่เกิดการระบาด รุนแรงในวงกว้างขึ้นและมีแนวโน้มรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ อธิการบดีและผู้บริหารมหาวิทยาลยั ศิลปากร ได้มีความห่วงใยและตระหนักถึงความปลอดภัยของบุคลากรในทุกพื้นที่และ ต้องการให้ทุกคนปลอดภัยจากสถานการณ์ดังกล่าว จึงได้จัดทำกรมธรรม์คุ้มครองการติดเชื้อ ไวรัสโคโรนาCoronavirus (2019-nCov) กลุ่ม ของบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ให้แก่บุคลากรทุกคนที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท”พนักงานชั่วคราว และลูกจ้าง มหาวิทยาลัยประเภทลูกจ้างชั่วคราว”ซึ่งเป็นบุคลากรที่ไม่มีสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล เพื่อช่วยบรรเทาความเสี่ยงให้แก่บุคลากรและเพิ่มความมั่นใจในการปฏิบัติงานได้อย่างสบายใจ มากขึ้น โดยมีระยะเวลาเอาประกันภัยตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2563 – 29 มีนาคม 2564 และมีผลคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน 2563 เป็นต้นไป (14 วันนับจากวันทำกรมธรรม์) ดังนี้ความคุ้มครองจานวนเงิน เอาประกันภัย (บาท)การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่าจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา Coronavirus (2019-nCov) 100,000ค่ารักษาพยาบาลจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา Coronavirus ต่อปี 10,000ในส่วนพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจำและลูกจ้างมหาวิทยาลัย ประเภทลูกจ้างประจำได้รับความคุ้มครองตามที่มหาวิทยาลัยได้จัดทำกรมธรรม์ประกันกลุ่ม ของบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต ต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีอยู่แล้ว


รายละเอียด
images

ถ้านายไม่ห่างกัน..พรุ่งนี้ก็สายเสียแล้ว...

ถ้านายไม่ห่างกัน..พรุ่งนี้ก็สายเสียแล้ว


รายละเอียด
images

กำหนดแนวทางเพื่อขอความร่วมมือ...

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ กำหนดแนวทางเพื่อขอความร่วมมือจากผู้พักอาศัยในเรื่องแนวปฏิบัติการพักอาศัยและการเข้า - ออก มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ดังนี้๑. มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ เปิดช่องทางการสื่อสารของผู้พักอาศัย โดยจัดตั้งไลน์กลุ่มผู้พักอาศัย ขอความร่วมมือผู้พักอาศัยทุกท่านตอนรับการเข้าร่วม เพื่อจะได้นำเสนอข้อมูลความเคลื่อนไหว ให้ผู้พักอาศัยทราบพร้อมรับฟังข้อเสนอแนะ จากผู้พักอาศัยทุกท่าน๒. การเปิด - ปิด ประตู ทางเข้า - ออก ของมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จะเปิดเฉพาะประตูถนนทรงพลเพียงประตูเดียวเท่านั้น ตั้งแต่เวลา ๐๕.๐๐ - ๒๐.๐๐ น.๓. หากบุคลากรมีความจำเป็นในการเข้า - ออก ในช่วงเวลาที่ประตูปิด โปรดแสดงบัตรและกรอกข้อมูลลงสมุดบันทึกที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย๔. มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ขอความร่วมมือผู้พักอาศัยทุกท่านโปรดงดหรือหลีกเลี่ยงการเดินทางไปพื้นที่ที่มีคนหนาแน่น๕. หากบุคคลในครอบครับของผู้พักอาศัย มีอาการผิดปกติที่แสดงว่าอาจติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โปรดแจ้ง กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ โทร. ๐ ๓๔๒๕๓ ๘๔๕ หรือนอกเวลาที่ ศูนย์รักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยศิลปากร โทร.ภายใน ๒๒๒๒๐ ภายนอก ๐ ๓๔๒๕๕ ๐๙๙ ***********ขอให้บุคลากรทุกท่านติดตามข่าวสารจากมหาวิทยาลัยศิลปากร อย่างใกล้ชิด *****************


รายละเอียด
images

ประชาสัมพันธ์...

ชะลอการชำระหนี้ค่าน้ำ-ค่าไฟ และค่าเช่าหอพัก ในปีการศึกษา 2563


รายละเอียด
images

นักศึกษาเงินกู้ กยศ. และ กรอ. ...

นักศึกษาเงินกู้ กยศ. และ กรอ. โปรดชะลอการชำระค่าส่วนต่างไปก่อน และรอประกาศของมหาวิทยาลัยอีกครั้งนักศึกษาทุกคนที่ยังไม่ชำระเงินค่าส่วนต่าง ๆ ที่ติดไว้กับทางมหาวิทยาลัย สามารถลงทะเบียนภาคฤดูร้อนผ่านช่องทางต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยได้ตามปกติ


รายละเอียด
images

เปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบปลายภาควิชาศึกษาทั่วไป...

ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบปลายภาควิชาศึกษาทั่วไป ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 ติดต่อสอบถาม ⭐️Facebook: G&E Center, Silpakorn University ⭐️E-mail: silpakorn.eep@gmail.com ⭐️ติดต่อสอบถาม 034-271514 (ในวันและเวลาราชการ)ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ (G&E Center)


รายละเอียด
images

จุดคัดกรอง COVID-19 ก่อนเข้าห้องสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2562...

นักศึกษา อาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการสอบโปรดอ่านตามข้อแนะนำและปฏิบัติตามมาตรการต่างๆในการดำเนินการสอบปลายภาคอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวประกาศ : เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (Coronavirus Diseases 2019) ในการดำเนินการสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562


รายละเอียด
images

มาตรการป้องกัน...

ประกาศ : เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (Coronavirus Diseases 2019) ในการดำเนินการสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562เนื่องจากเชื้อโรคดังกล่าวได้แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและรุนแรงไปยังหลายประเทศในภูมิภาคต่างๆของโลก มหาวิทยาลัยศิลปากรจึงจำเป็นต้องเพิ่มมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว ในการดำเนินการสอบปลายภาค ปีการศึกษา 2562 เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของนักศึกษา และบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากรด้วยมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ มีมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโคโรนา สายพันธ์ใหม่ 2019 (COVID-19) โดยจะทําการฉีดพ่นน้ํายา ฆ่าเชื้อ บริเวณ โรงอาหาร คณะโบราณคดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะ มัณฑนศิลป์และอาคารศูนย์เรียนรวม 3 และ หลังจากฉีดพ่นน้ํายาแล้วจะทําการปิดอาคารต่างๆ เป็นเวลา 2 ชั่วโมง จึงขอความ ร่วมมือคณาจารย์บุคลากรและนักศึกษา หลีกเลี่ยงการเข้าไปในตัวอาคารดังกล่าวในวันที่ 2 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไปขออภัยในความไม่สะดวกงานอาคารวังท่าพระ กองกลางการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19


รายละเอียด
images

คณะวิทยาการจัดการ...

เปิดรับสมัครแล้ว ปริญญาโท + ปริญญาเอก (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรความร่วมมือระหว่าง คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร และ Lucerne University of Applied Sciences and ArtsLucerne, Switzerland


รายละเอียด
images

Thai Bull Pharm Sci Indexed in TCI-Tier 1 (2020-2024)...

We are delighted to announce that the Thai Bulletin of Pharmaceutical Sciences (Thai Bull Pharm Sci) published by Faculty of Pharmacy, Silpakorn University has passed the Thai-Journal Citation Index Centre (TCI)’s 4th round of re-evaluation for Thai journals and is now officially indexed in TCI-Tier 1, effective from January 1, 2020 to December 31, 2024.Authors are kindly invited to submit the manuscript containing original and substantial work for publication in the journal via an online submission at the website (www.tci-thaijo.org/index.php/TBPS).วารสารไทยไภษัชยนิพนธ์ (Thai Bulletin of Pharmaceutical Sciences) โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ผ่านการประเมินและรับรองคุณภาพจาก TCI (Thai-Journal Citation Index Center) รอบที่ 4 และถูกจัดเป็น วารสารกลุ่มที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2567ขอเชิญส่งต้นฉบับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร ผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่เว็บไซต์ของวารสาร (www.tci-thaijo.org/index.php/TBPS)


รายละเอียด
images

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ SU-TCAS รอบที่ 1 แฟ้มสะสมงาน...

ค้นหาข้อมูลรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ที่ http://admission.su.ac.th/std_interview_search.php โดยกรอกหมายเลขบัตรประชาชน/หมายเลขพาสปอร์ต เพื่อค้นหาข้อมูล


รายละเอียด
images

คู่มือ TCAS63...

คลิกดูคู่มือ TCAS63


รายละเอียด
images

ลงทะเบียนเรียน...

เช็คกำหนดวันเวลาให้ชัวร์ แล้วเข้าไปลงทะเบียนกันง่ายๆ ผ่านแอป SU SMART PLUS ที่สามารถทำทุกอย่างได้ครบจบในหนึ่งแอป ทั้งลงทะเบียนเรียน เพิ่ม/ถอนวิชา ไปจนถึงจ่ายเงินค่าเทอม ! รวดเร็วทันใจและสะดวกสบายทุกขั้นตอนสำหรับใครที่ยังไม่มีแอป SU SMART PLUS ก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลยทั้งทาง App Store และ Google Play


รายละเอียด
images

มหาวิทยาลัยศิลปากรก้าวสู่อันดับโลก...

Times Higher Education World University Rankings 2020อันดับที่ 4 ร่วมของประเทศ


รายละเอียด
images

มหาวิทยาลัยศิลปากร...

ได้รับการพิจารณาให้เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งการสร้างสรรค์ระดับสูงสุดที่ได้รับเครื่องหมาย 5 ดาวจาก QS Star Rating System- ด้าน Art & Culture (ศิลปะและวัฒนธรรม)- ด้าน Innovations (ด้านนวัตกรรม)- ด้าน Employability (ด้านการมีงานทำของบัณฑิต)- ด้าน Internationalization(ความรู้จักระดับนานาชาติ)


รายละเอียด
images

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์...

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณทิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นอีกหลักสูตรที่น่าใจมากสำหรับใครที่รักงานออกแบบ สร้างสรรค์ผลงาน ชอบใช้ความคิดสร้างสรรค์ แนะนำหลักสูตรนี้เลย .รายละเอียดหลักสูตร http://www.arch.su.ac.th/index.php/menu-course/menu-bachelor


รายละเอียด
images

ขอแสดงความยินดี...

นวัตกรรมส่งข้าวยุคใหม่ ไอเดียนศ.ม.ศิลปากรคว้าแชมป์ – เพื่อสนับสนุนแนวคิดธุรกิจ รวมถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมของคนรุ่นใหม่ ยกระดับและต่อยอดให้อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ในประเทศไทยแข็งแกร่งและก้าวหน้าสู่ระดับสากลบริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จำกัด ร่วมกับศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดประกวดโครงการ Panus Thailand LogTech Award 2019 โครงการที่เฟ้นหาสตาร์ตอัพด้านธุรกิจโลจิสติกส์ (LogTech) โดยประกาศผลและมอบรางวัลเมื่อไม่นานนี้ที่คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ (CDC) กรุงเทพฯทีมชนะเลิศประเภทนิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษา รับเงินรางวัล 30,000 บาท ได้แก่ ทีม I’Rice Logis Tech มหาวิทยาลัยศิลปากร ผลงานแพลตฟอร์มบริหารจัดการข้าวและส่งมอบข้าว รองชนะเลิศอันดับ 1 ทีม LM_GetA สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ผลงาน Auto Trolley รถเข็นอัตโนมัติพลังงานไฟฟ้าไว้ใช้ขนกระเป๋าสัมภาระของผู้โดยสารในสนามบิน และรองชนะเลิศอันดับ 2 ทีม EnergyEN มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ผลงาน BLUE BOX แอพพลิเคชั่นจัดส่งสินค้าอาหารสดผ่านตู้รับฝากสินค้าโดยเป็นกลุ่มลูกค้าที่พักอาศัยในคอนโดฯหรืออพาร์ตเมนต์ในเขตเมืองนายศุภวิชญ์ อินทนาคม นายวชิรโชติ ชูตระกูล และ น.ส.ช่อผกา สอนทา จากทีม I’Rice Logis Tech มหาวิทยาลัยศิลปากร เล่าว่า I’rice คือแพลตฟอร์มบริหารจัดการข้าวและส่งมอบข้าวสารคุณภาพสู่ร้านค้าทั่วไทย โดยมีถังข้าว IoT (rice storage tank IoT) ดูแลข้าวจากโรงสีจนถึงมือผู้บริโภคด้วยระบบ IoT auto-demand ทำให้รู้ว่าข้าวสารของลูกค้าจะหมดเมื่อไร และจะต้องเติมอีกเท่าไรถึงจะเต็มถัง ลูกค้าไม่ต้องไปซื้อข้าวสารเอง หรือโทร.สั่งร้านข้าวสารจัดส่งมายังร้าน คุ้มค่าในด้านราคาเพราะข้าวมาจากโรงสีโดยตรงไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางในอนาคตจะรับข้าวสารจากชาวนาโดยตรงผ่านระบบโรงสีข้าวชุมชน เนื่องจากระบบ auto-demand จากถังข้าว IoT ทำให้รู้ว่าต้องเติมข้าวสารให้ร้านอาหารแต่ละร้านเท่าไหร่ โดยที่เราไม่ต้องโทร.ถามร้านอาหาร จึงรวบรวมข้อมูลนี้ส่งไปยังโรงสีขนาดกลางที่เป็นคู่ค้าได้โดยตรง จุดนี้ทำให้สามารถซื้อข้าวสารจากโรงสีได้เนื่องจากมีการซื้อในปริมาณมากพอ และขนส่งไปยังร้านอาหารโดยตรง และมีการคำนวณทาง ด้านโลจิสติกส์เพื่อลดต้นทุนด้านการขนส่งด้วย


รายละเอียด
images

โครงการเรียนล่วงหน้า และการรับบุคคลทั่วไปเข้าศึกษารายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา...

- โครงการเรียนล่วงหน้า- การรับบุคคลทั่วไปเข้าศึกษารายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา


รายละเอียด
images

ทับแก้ววิชาการ...

เตรียมพบกับ ทับแก้ววิชาการ ครั้งที่ 6 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 26 - 28 สิงหาคม 2562


รายละเอียด
images

เด็กศิลปากรฟังทางนี้ !!!...

มาทำความรู้จัก “SU SMART PLUS และ SU SMART REG” กันเถอะ .แอปพลิเคชันที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับชีวิตนักศึกษาของคุณในรั้วศิลปากรอยากรู้กันหรือยังว่า 2 แอปนี้ทำอะไรบ้าง ? ไปดูกันเลยดีกว่าาา.ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Google playhttps://apps.apple.com/th/app/su-smart/id1451470157?l=thhttps://apps.apple.com/th/app/su-smart-reg/id1449700627?l=th


รายละเอียด
images

กำหนดการทดสอบภาษาอังกฤษ (STEP)...

"กำหนดการทดสอบภาษาอังกฤษ (STEP)


รายละเอียด
images

หลักสูตรคุณภาพโดยความร่วมมือระหว่าง คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร (MSSU) กับ The B...

p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Helvetica}span.s1 {font: 12.0px Thonburi}เปิดรับสมัครแล้ววันนี้!!.กับหลักสูตรคุณภาพโดยความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร (MSSU) กับ The Business School of the Lucerne University of Applied Sciences & Arts, Switzerland.โดยนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาตามเงื่อนไขของหลักสูตร จะได้รับ 2 ปริญญา คือ .ปริญญาเอก Doctor of Business Administration (DBA) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร.และ.ปริญญาโท Master of Advanced Studies (MAS) จาก The Business School of the Lucerne University of Applied Sciences & Arts, Switzerland.โดยหลักสูตรนี้จะเปิดทำการเรียนการสอนที่แคมปัสใหม่มหาวิทยาลัยศิลปากร เมืองทองธานีSilpakorn University City Campus.เปิดรับสมัครนักศึกษารุ่นแรกแล้ววันนี้เพื่อเข้าศึกษาในช่วง มกราคม 2562 .ติดตามข่าวสารการรับสมัครได้ที่นี่ หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่Postgraduate – Doctorate AcademicsTel: 0-3259-4043-50Ext. 41051 - 41052 Direct Line: 0-3259-4031Fax: 0-3259-4023


รายละเอียด