ข่าว > สมัครงาน > รับสมัคร ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ

share
Facebook
Twitter

รับสมัคร ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ

06 มิถุนายน 2565

มหาวิทยาลัยศิลปากร ประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน เดือนละ 22,750 บาท เพื่อปฏิบัติงานในสังกัดงานยุทธศาสตร์และวิจัยสถาบัน กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกสามารถ download  ใบสมัครได้ที่ www.president.su.ac.th/personnel/ หรือขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่ชั้น L สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2105-4686 ต่อ 100065 หรือ งานบริหารงานทั่วไป ชั้น 1 กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ในวันและเวลาราชการ


อ่านต่อ...