ข่าว > สมัครงาน > คณะวิทยาศาสตร์ รับสมัคร ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ

share
Facebook
Twitter

คณะวิทยาศาสตร์ รับสมัคร ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ

16 ตุลาคม 2563

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าปฏิบัติงาน เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจำ สายสนับสนุน ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฎิบัติงานที่งานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ งานบริหารและธุรการ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ ชั้น 1 อาคารวิทยาศาสตร์ 1 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 15-28 ตุลาคม 2563


อ่านต่อ...