ข่าว > สมัครงาน > รับสมัครงาน

share
Facebook
Twitter

รับสมัครงาน

18 เมษายน 2567

มหาวิทยาลัยศิลปากร ประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 1 อัตรา อัตราจ้างเดือนละ 15,000 บาท เพื่อปฏิบัติงาน สังกัดสำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกด้วยตนเอง สามารถดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครสอบได้ที่ www.adsc.su.ac.th/ หรือ https://president.su.ac.th/personnel/


อ่านต่อ...