ข่าว > กิจกรรม > ต้อนรับ Prof. Dr. Paolo Lugli อธิการบดี จาก Libera Università di Bolzano (Unibz)

share
Facebook
Twitter

ต้อนรับ Prof. Dr. Paolo Lugli อธิการบดี จาก Libera Università di Bolzano (Unibz)

21 เมษายน 2566

ต้อนรับ Prof. Dr. Paolo Lugli อธิการบดี จาก Libera Università di Bolzano (Unibz) สาธารณรัฐอิตาลี พร้อม Prof. Arnaldo de Felice ศิลปินนักโอโบชาวอิตาเลี่ยน

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566 ศาสตราจารย์ ดร.ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์ อธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นนท์ คุณค้ำชู รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา อาจารย์ ดร.ปริญญา หรุ่นโพธิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชญ มุกดามณี คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วุฒิชัย เลิศสถากิจ คณบดีคณะดุริยางคศาสตร์ และอาจารย์ดำริห์ บรรณวิทยกิจ อาจารย์ประจำหลักสูตรการแสดงดนตรี คณะดุริยางคศาสตร์ ได้ให้การต้อนรับ Prof. Dr. Paolo Lugli อธิการบดี จาก Libera Università di Bolzano (Unibz) สาธารณรัฐอิตาลี พร้อม Prof. Arnaldo de Felice ศิลปินนักโอโบชาวอิตาเลี่ยน ซึ่งเป็นบุคลากรของ Unibz ณ ห้องประชุมนริศรานุวัดติวงศ์ ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน เพื่อร่วมหารือเกี่ยวกับประเด็นความร่วมมือเพิ่มเติมที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตร่วมกัน เนื่องจาก Unibz มีระดับ ranking ด้านการอุดมศึกษาอยู่ในระดับเเนวหน้าของโลก


อ่านต่อ...