ข่าว > กิจกรรม > ITALIAN DAY FOR ART & DESIGN 2021

share
Facebook
Twitter

ITALIAN DAY FOR ART & DESIGN 2021

06 ธันวาคม 2564

มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมฟังเสวนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการแนะแนวเข้าศึกษาต่อ ณ สาธารณรัฐอิตาลี โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ในงาน ITALIAN DAY FOR “ART & DESIGN 2021” โดยมหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิตาลี ประจำประเทศไทย จัดขึ้น ในวันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 น. – 16.00 น. ณ ห้อง 304 หอประชุม มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ ทั้งนี้ สามารถเข้าร่วมฟังแบบ onsite และ online โดยถ่ายทอดสดผ่าน Facebook : Silpakorn University