ข่าว > การศึกษา > กำหนดการคืนเงินส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา

share
Facebook
Twitter

กำหนดการคืนเงินส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา

19 สิงหาคม 2564

นักศึกษา ม.ศิลปากร ทุกท่าน ทุกระดับปริญญา ทุกหลักสูตรโปรดทราบกำหนดการคืนเงินส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา

- มหาวิทยาลัยจะคืนส่วนลดค่าธรรมเนียมในส่วนของมหาวิทยาลัย (20%) ให้กับนักศึกษาทุกคนรวมถึงนักศึกษาต่างชาติ ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2564 ผ่านบัญชีพร้อมเพย์ด้วยเลขหมายบัตรประชาชนเท่านั้น กรณีนักศึกษาต่างชาติให้ติดต่อกองบริหารงานวิชาการ
- มหาวิทยาลัยจะคืนส่วนลดค่าธรรมเนียมในส่วนของรัฐบาล (30%) ให้กับผู้ขอรับสิทธิ์ตามแนวทางการลดค่าธรรมเนียมการศึกษา เมื่อได้รับการจัดสรรเงินจากหน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบแล้ว ซึ่งขณะนี้มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการส่งข้อมูลผู้ยืนยันขอรับสิทธิ์ส่วนลด รอบที่ 1 ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว
- สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ได้ยืนยันสิทธิ์เพื่อรับส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา จะแจ้งกำหนดการลงทะเบียนเพื่อยืนยันสิทธิ์ รอบที่ 2 ให้ทราบต่อไป
- นักศึกษาที่มีรายชื่อในเว็บไซต์ต่อไปนี้ http://www.eds.su.ac.th/maniga/dup3.pdf จากการตรวจสอบพบว่าเป็นผู้ที่มีชื่อสังกัดมากกว่าหนึ่งสถาบัน จึงขอให้เข้าไปยืนยันเพื่อเลือกสถาบันที่จะรับสิทธิ์ส่วนลดเพียงหนึ่งสถาบันเท่านั้นผ่านเว็บไซต์ https://covidfund.cupt.net/

อ่านต่อ...