ข่าว > การศึกษา > เปิดให้บริจาค

share
Facebook
Twitter

เปิดให้บริจาค

17 สิงหาคม 2566

มหาวิทยาลัยศิลปากร

เปิดให้บริจาคร่วมจัดสร้าง องค์พระพิฆเนศ (องค์ครู) ประจำมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ ในวาระครบรอบ 80 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร

โดยร่วมบริจาคเพื่อรับ องค์พระพิฆเนศ ในวันที่ 17 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป

เริ่มเวลา 09:09 น. (เริ่มรับคิวแรก)

เปิดรับร่วมบริจาคผ่านทาง Facebook : องค์พระพิฆเนศ ครบรอบ 80 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร เท่านั้น

รายละเอียดการร่วมบริจาค ประกอบด้วย ขนาด จำนวนการสร้าง และจำนวนการรับบริจาค ท่านที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขั้นตอนการบริจาคได้ที่ Facebook : องค์พระพิฆเนศ ครบรอบ 80 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร หรืองานสื่อสารองค์กร โทร. 021054686 ต่อ  100273, 100274

https://www.facebook.com/ganesha80su