ข่าว > การศึกษา > ขอยกเลิกการรับชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา และการจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลที่หน้าเคาน์เตอร์รับเงิน

share
Facebook
Twitter

ขอยกเลิกการรับชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา และการจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลที่หน้าเคาน์เตอร์รับเงิน

23 กรกฏาคม 2564

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid - 19 มีความรุนแรงเพิ่มขึ้น เพื่อเป็นการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาด ตามนโยบายมหาวิทยาลัยศิลปากร
กองคลัง วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ขอยกเลิกการรับชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา และการจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลที่หน้าเคาน์เตอร์รับเงิน ตั้งแต่ วันศุกร์ที่ ๒๓ กรกฎาคม เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
....
โดย นักศึกษาสามารถชำระเงินตามช่องทางดังนี้
1.บริการ Bill Payment ที่เคาน์เตอร์ ธนาคารกสิกรไทย
2.ช่องทางอิเลคทรอนิกส์ได้ทุกธนาคาร
3.บริการ K-Plus ของธนาคารกสิกรไทย
...
จึงแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน และขออภัยในความไม่สะดวก