ข่าว > การศึกษา > ประกาศ!!!!

share
Facebook
Twitter

ประกาศ!!!!

04 พฤษภาคม 2564

ตามที่สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี ได้เปิดลงทะเบียนรับสิทธิ์ใช้งาน Microsoft 365 Apps for Enterprise สำหรับนักศึกษา ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนดำเนินการ จะสามารถดาวน์โหลดและติดตั้งเพื่อใช้งานได้ตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 ผ่าน portal.su.ac.th และใช้งานได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564