ข่าว > การศึกษา > ประกาศ

share
Facebook
Twitter

ประกาศ

11 เมษายน 2564

สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรทุกคณะทุกวิทยาเขตหากต้องการความช่วยเหลือในกรณีที่เคราะห์ร้ายติดเชื้อโควิด-19 ให้แจ้งคณบดี/อาจารย์ที่ปรึกษาที่สังกัด ทางคณะ/มหาวิทยาลัยจะได้ให้ความช่วยเหลือตามแผนเผชิญเหตุที่วางไว้ต่อไป
อ่านต่อ...