ข่าว > การศึกษา > คณะวิทยาการจัดการ

share
Facebook
Twitter

คณะวิทยาการจัดการ

09 เมษายน 2564

จากสถานการณ์โควิด ระบาดรอบใหม่ คณะวิทยาการจัดการ มีความห่วงใย และได้เตรียมมาตรการดูแล นักศึกษา และบุคลากร ทุกท่าน ด้วยการทำประกันโควิด (COVID-19) ท่านสามารถติดต่อ บริษัทสินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้ทันที