ข่าว > การศึกษา > สมัครลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า

share
Facebook
Twitter

สมัครลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า

09 เมษายน 2564

๐ 29 มีนาคม - 9 เมษายน 2564 สมัคร (ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ) ผ่านทาง https://lifelong.su.ac.th

๐ 16 เมษายน 2564 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ทาง https://lifelong.su.ac.th

๐ 19 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2564 นำใบชำระเงินไปชำระเงินค่าลงทะเบียนที่เค้าน์เตอร์ธนาคารกสิกรไทย


๐ 19 เมษายน 2564 เปิดเรียน

๐ โทร : 06-5936-5560

๐ อีเมล : su4life.silpakorn@gmail.com

๐ Inbox เข้ามาได้ที่ https://m.me/SU4Life.Silpakorn/