ข่าว > การศึกษา > คณะวิทยาการจัดการ

share
Facebook
Twitter

คณะวิทยาการจัดการ

11 มีนาคม 2564

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

8 หลักสูตร กับ 3 สถานที่เรียน สนามจันทร์ นครปฐม, บางรัก กทม., และเมืองทองธานี นนทบุรี ตั้งแต่วันนี้ - 22 พฤษภาคม 2564

รับสมัคร http://www.graduate.su.ac.th/

รายละเอียดหลักสูตร http://www.ms.su.ac.th/th/course


อ่านต่อ...