ข่าว > การศึกษา > ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร

share
Facebook
Twitter

ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร

20 ธันวาคม 2563

มหาวิทยาลัยศิลปากรมีความห่วงใยกับสถานการณ์ปัจจุบัน ขอให้นักศึกษา บุคลากร ดูแลตนเอง และส่วนรวม

ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร
เรื่อง กำหนดมาตรการเฝ้าระะวัง ป้องกัน และควบคุม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ฉบับลงวันที่ 20 ธันวาคม 2563


ประกาศ


อ่านต่อ...