ข่าว > การศึกษา > กำหนดการทดสอบภาษาอังกฤษ STEP ประจำปีการศึกษา 2563

share
Facebook
Twitter

กำหนดการทดสอบภาษาอังกฤษ STEP ประจำปีการศึกษา 2563

16 กรกฏาคม 2563

กำหนดการทดสอบภาษาอังกฤษ STEP
ประจำปีการศึกษา 2563 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1
(รอบการทดสอบแรกเข้า) และระดับ ป.โท-ป.เอก
--------------------------------------------
--------------------------------------------
ติดต่อสอบถาม 034-271514 (ในวันและเวลาราชการ)
ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไป
และพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ (G&E Center)