ข่าว > การศึกษา > มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีสวดพระอภิธรรม

share
Facebook
Twitter

มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีสวดพระอภิธรรม

10 มิถุนายน 2563