ข่าว > การศึกษา > การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

share
Facebook
Twitter

การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

23 พฤษภาคม 2563

การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยศิลปากร กับ คณะศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นประธาน พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย รองอธิการบดีพระราชวังสนามจันทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาเรียม นิลพันธ์ุ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.นันทนิตย์ วานิชาชีวะ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย ร่วมลงนามและร่วมเป็นพยาน
วันศุกร์ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม อธ ๑๓๐๒ ชั้น ๓
สำนักงานอิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม