ข่าว > การศึกษา > คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

share
Facebook
Twitter

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

19 พฤษภาคม 2563

เหลือเวลาอีก 2 วันสุดท้าย! รีบสมัครก่อนหมดเขต วันที่ 20 นี้นะครับ
เมื่อพูดถึงภูมิปัญญา แอดเชื่อว่าหลายต่อหลายคนคงนึกไปถึงความเป็นไม้ อาการของสิ่งของที่เกิดขึ้นจากงานจักสาน หรือเรือนไม้ที่อยู่ตามพื้นที่ชนบท หรือแหล่งประวัติศาสตร์ แต่การตีความคำว่าสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นกว้างขวางยิ่งกว่านั้น
แอดชวนมาคุยกับ ภูมิภัค บุญถนอม ในหัวข้อวิทยานิพนธ์ ‘การศึกษาที่อยู่อาศัยขนาดจำกัดในเมือง : กรณีศึกษา ตึกแถวชุมชนริมคลองโอ่งอ่าง’ จากสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
#สถาปัตย์พื้นถิ่น #สถาปัตย์ศิลปากร #ศิลปากร #VernacularArchitecture #ArchSU
รับสมัคร ผู้จบการศึกษาทุกสาขาวิชา
เพื่อศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก
สาขาวิชา สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น
........................................................................
สมัครภายในวันที่ : 20 พฤษภาคม พ.ศ.2563
........................................................................
ถ้าคุณสนใจเกี่ยวกับ...
- ภูมิทัศน์วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง
- ภูมิทัศน์เมืองประวัติศาสตร์ และเมืองเก่า
- สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นในเอเชีย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
- สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นกลุ่มชนชาติพันธ์ุ
- ศาสนสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น
- การอ่าน และการแปลความหมายวัฒนธรรมในสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น
- สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นชุมชนเมือง
- การอนุรักษ์และพัฒนาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นและชุมชน
- กระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน
- ภูมิปัญญา เทคโนโลยี และนวัตกรรมกับสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น
- เทคโนโลยีในการสำรวจ การรังวัด
- เทคโนโลยีการจัดทำแผนที่เพื่อการวิจัย
- เทคโนโลยีสารสนเทศหุ่นจำลองอาคารกับสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น
- เทคนิค วิธีการก่อสร้าง และวัสดุกับสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น
- สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นในบริบทร่วมสมัย
- การออกแบบสถาปัตยกรรมร่วมสมัยบนฐานวัฒนธรรม
........................................................................
ดูข้อมูลหลักสูตรเพิ่มเติม
- ป.โท : http://www.graduate.su.ac.th/…/course/master_62/6_master.pdf
- ป.เอก : http://www.graduate.su.ac.th/images/course/phd_62/3_PhD.pdf
........................................................................
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
อาจารย์ ดร. เกรียงไกร เกิดศิริ | โทร : 089-169-8106
Facebook Fanpage : Vernacular Architecture
........................................................................
ลิงค์สำหรับรายละเอียดและสมัครเข้าศึกษาต่อ
http://www.graduate.su.ac.th/admission/test.php

อ่านต่อ...