ข่าว > การศึกษา > การซื้อเครื่องแบบนักศึกษา นักศึกษาใหม่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

share
Facebook
Twitter

การซื้อเครื่องแบบนักศึกษา นักศึกษาใหม่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

19 พฤษภาคม 2563

ประชาสัมพันธ์จากกองกิจการนักศึกษา เรื่องการซื้อเครื่องแบบนักศึกษา

นักศึกษาใหม่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร สามารถติดต่อขอซื้อเครื่องแบบนักศึกษา (เนคไท, เข็มขัด, ตุ้งติ้ง, เข็มกลัด ฯลฯ)

ได้ที่กองกิจการนักศึกษา วิทยาเขตวังท่าพระ จ.กรุงเทพฯ และร้านหนังสือที่วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม

จำหน่ายวันพุธ พฤหัส และศุกร์
ติดต่อ 0869817712 คุณเล็ก กองกิจการนักศึกษา


อ่านต่อ...