ข่าว > การศึกษา > มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดทำตู้ปันนำ้ใจ

share
Facebook
Twitter

มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดทำตู้ปันนำ้ใจ

12 พฤษภาคม 2563

มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดทำ"ตู้ปันน้ำใจ"เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากวิกฤต การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19  

โดยตู้ปันน้ำใจ ตั้งอยู่บนแนวรั้วถนนทรงพล ด้านหน้ามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

พร้อมแบ่งบันเครื่องอุปโภค บริโภค ให้กับผู้ที่ขาดแคลน สามารถมาหยิบไปได้ รวมถึงผู้ที่มีจิตศรัทธาสามารถนำสิ่งของต่างๆมาวางในตู้เพื่อแบ่งปันสิ่งดีๆและส่งต่อให้คนที่ยังขาดแคลน เป็นการแสดงน้ำใจและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในยามเกิดวิกฤตเช่นนี้

มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ขอเป็นส่วนหนึ่งในความช่วยเหลือสังคมและร่วมฝ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกัน