ข่าว > การศึกษา > คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ

share
Facebook
Twitter

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ

02 พฤษภาคม 2563

ในยุคนี้ทางด้านสายงานนี้ถือว่าเป็นที่ต้องการและตอบโจทย์ต่อตลาดแรงงานเป็นอย่างมาก เพราะเรื่องของดิจิทัล เทคโนโลยี เป็นสิ่งสำคัญที่จะพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ สำหรับทางด้านการเรียนการฝึกทักษะนั้นเรียกได้ว่าครอบคลุมทุกด้านไม่ว่าจะเป็น ด้านการผลิตซอฟต์แวร์ ด้านการออกแบบกราฟิก ด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ด้านบัญชี ด้านธุรกิจ ด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านการพัฒนาองค์กร สำหรับทางด้านอาชีพก็มีความหลากหลายให้เลือกตามความต้องการอีกด้วย
.
รายละเอียดหลักสูตร : https://ict.su.ac.th/academic/academic-it-business