ข่าว > การศึกษา > คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

share
Facebook
Twitter

คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

30 เมษายน 2563

อีกหลักสูตรที่น่าสนใจกับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ที่จะช่วยผู้เรียนได้ทั้งสุขภาพที่ดีและได้ฝึกทักษะอย่างเชี่ยวชาญมีความรู้เฉพาะทางเกี่ยวกับทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาอีกทั้งยังตอบโจทย์กับอาชีพในปัจจุบันอีกด้ว
.
รายละเอียดหลักสูตร : http://www.educ.su.ac.th/index.php/th/2017-04-04-02-26-17/2015-04-01-07-00-57

อ่านต่อ...