ข่าว > การศึกษา > เปิดรับสมัคร...ศึกษาต่อโทสาขาบัญชี

share
Facebook
Twitter

เปิดรับสมัคร...ศึกษาต่อโทสาขาบัญชี

23 เมษายน 2563

ไม่ต้องจบบัญชีก็เรียนต่อได้...หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต Master of Accountancy Program เปิดรับสมัครแล้ว.... รายละเอียดหลักสูตร http://www.ms.su.ac.th/course/detail/74/74

รายละเอียดการรับสมัคร http://www.ms.su.ac.th/th/student/detail/162