ข่าว > การศึกษา > Office 365 และ Google Suite

share
Facebook
Twitter

Office 365 และ Google Suite

16 เมษายน 2563เพื่อเป็นการเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานบัญชีบน Office 365 และ G Suite ให้มากยิ่งขึ้น ต้องดำเนินการเปิดใช้งานระบบ MFA (Multi-Factor Authentication) บนทั้งสองระบบ ซึ่งเมื่อลงทะเบียนสำเร็จแล้ว ในการเข้าใช้งานนอกจากจะ Sign In ด้วย Username และ Password ตามปกติแล้วจะยังต้องผ่านการยืนยันตัวตนเพิ่มอีกชั้นหนึ่งด้วยช่องทางใดช่องทางหนึ่งตามที่ได้กำหนดเอาไว้ 

สำหรับค่าย Office 365 สามารถเข้าไปตั้งค่าได้ที่ https://mysignins.microsoft.com/security-info (Sign In ด้วยบัญชี @su.ac.th) หัวข้อ Security Info (เลือก Add method) ซึ่งสามารถเลือกรหัส OTP ให้ส่งเป็น SMS มายังโทรศัพท์มือถือ หรือจะใช้ Authenticator App ก็ได้

สำหรับค่าย G Suite สามารถเข้าไปตั้งค่าได้ที่ https://myaccount.google.com/security (Sign In ด้วยบัญชี @silpakorn.edu) หัวข้อ Security (เลิอก 2-Step Verification) โดยสำหรับของ G Suite นั้นสามารถเลือกให้กดยืนยันจากอุปกรณ์ต่างๆ ที่ผู้ใช้ได้ลงชื่อใช้งานด้วยบัญชีเดียวกันนี้ก็อีกช่องทางหนึ่งด้วยก็ได้

ทั้งนี้ สำหรับบางแอพพลิเคชันที่ยังไม่สนับสนุนระบบ MFA (เช่น แอพอีเมลในมือถือบางแอพ) ทั้งสองค่ายจะมีระบบ App Passwords ซึ่งจะเป็นสร้างรหัสผ่านพิเศษขึ้นมาสำหรับการใช้งานบัญชีในแต่ละแอพเหล่านั้นให้เป็นการเฉพาะ

สำหรับ Authenticator App ส่วนใหญ่จะสามารถกำหนดค่าเพื่อลงทะเบียนพร้อมกันได้หลายบัญชีและสามารถใช้ร่วมกันได้ทุกค่ายที่สนับสนุนระบบ Time-based OTP (เช่น Microsoft,Google,Facebook,PayPal) โดยมีให้เลือกใช้งานได้อยู่หลายแอพและทุกระบบปฏิบัติการ เช่น Google Authenticator, Microsoft Authenticator เป็นต้น

บัญชีส่วนตัวของ Microsoft หรือ Google หรือ Facebook ก็สามารถเปิดใช้งานระบบ MFA ได้เช่นเดียวกัน