ข่าว > การศึกษา > เปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบปลายภาควิชาศึกษาทั่วไป

share
Facebook
Twitter

เปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบปลายภาควิชาศึกษาทั่วไป

23 มีนาคม 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร
เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบปลายภาควิชาศึกษาทั่วไป
ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562


ติดต่อสอบถาม
⭐️Facebook: G&E Center, Silpakorn University
⭐️E-mail: silpakorn.eep@gmail.com

⭐️ติดต่อสอบถาม 034-271514 (ในวันและเวลาราชการ)

ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนา
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ (G&E Center)


อ่านต่อ...