ข่าว > การศึกษา > จุดคัดกรอง COVID-19 ก่อนเข้าห้องสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2562

share
Facebook
Twitter

จุดคัดกรอง COVID-19 ก่อนเข้าห้องสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2562

16 มีนาคม 2563

นักศึกษา อาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการสอบโปรดอ่านตามข้อแนะนำและปฏิบัติตามมาตรการต่างๆในการดำเนินการสอบปลายภาคอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว

ประกาศ : เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (Coronavirus Diseases 2019) ในการดำเนินการสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562อ่านต่อ...