ข่าว > การศึกษา > สำนักงานบริการวิชาการ

share
Facebook
Twitter

สำนักงานบริการวิชาการ

21 พฤศจิกายน 2566

ข้อมูลเมื่อวันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2566 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม พร้อมทั้งลงพื้นที่ต้นแบบฟาร์มโค ส.อ.พีรพงษ์ บุญยงค์ ตำบลดอนยายหอม จังหวัดนครปฐม