ข่าว > การศึกษา > นิทรรศการแสดงผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์

share
Facebook
Twitter

นิทรรศการแสดงผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์

14 ธันวาคม 2565

ขอเชิญเข้าร่วม …
โครงการนิทรรศการแสดงผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์ หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ ประจำปี 2565

ระหว่างวันที่ 11 - 17 ธันวาคม 2565
ณ หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ

หมายเหตุ : พิธีเปิดโครงการฯ วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2565 เวลา 11.00 น. (โดย อาจารย์ ดร.ธนาทร เจียรกุล คณบดีคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร)