ข่าว > การศึกษา > ขอแสดงความยินดี

share
Facebook
Twitter

ขอแสดงความยินดี

11 กรกฏาคม 2565

มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์นันทา  ขุนภักดี ผู้เคยสอนคณะอักษรศาสตร์ และบุคลากรผู้แต่งคำประพันธ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ในโอกาสรับโล่ศิษย์เก่าเกียรติยศวันเกิดคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครบรอบ ๖๕ ปี ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕