ข่าว > การศึกษา > ขยายเวลาปิดถนนเพิ่มเติม

share
Facebook
Twitter

ขยายเวลาปิดถนนเพิ่มเติม

21 เมษายน 2567

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

ขอขยายเวลาปิดถนน บริเวณทางแยกหอพักเพชรรัตน

จากเดิม 8 เม.ย.2567 ถึง 22 เม.ย.2567 เวลา 05.00น. 

เป็น 23 เม.ย.2567 เวลา 05.00น. 

เนื่องจากต้องการเวลาบ่มให้คอนกรีตได้ความแข็งแรง 

***ขออภัยในความไม่สะดวก***