ข่าว > การศึกษา > ‼ เตือนภัยข้าราชการบำนาญ สังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร ‼

share
Facebook
Twitter

‼ เตือนภัยข้าราชการบำนาญ สังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร ‼

08 เมษายน 2567

มหาวิทยาลัยศิลปากรไม่มีนโยบายให้ข้าราชการบำนาญหรือบุคคลในครอบครัว ยืนยันตัวตนหรือแก้ไขข้อมูลผ่านทางโทรศัพท์แต่อย่างใด 

ไม่พูดคุย ไม่โหลด ไม่กดลิงก์ และไม่บอกข้อมูลส่วนตัว

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

กองทรัพยากรมนุษย์ 02-849-7546

กองคลัง            02-849-7526

กรมบัญชีกลาง  02-270-6400