ข่าว > สัมมนา > อบรมออนไลน์

share
Facebook
Twitter

อบรมออนไลน์

03 เมษายน 2567

สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญนิสิต นักศึกษา บุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุน  และบุคคลทั่วไป 

เข้าร่วมอบรมออนไลน์ หลักสูตร ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์พื้นฐาน(Cybersecurity Fundamental)  ดังรายละเอียดต่อไปนี้

วันที่ และระยะเวลาการอบรม

อบรมวันที่ 24 เมษายน  2567 เวลา 09.00-12.00 น.(3ช.ม.)

วิทยากร  :  -รองศาสตราจารย์ ดร. ปานใจ ธารทัศนวงศ์

                     - ดร.จุมพฏ กาญจนกำธร

------------------------------------------------------

ท่านที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมการอบรมได้ตาม link นี้

https://forms.office.com/r/XgBSzrWmNA

หรือแสกน QR Code ได้ทันที

------------------------------------------------------        

อบรมในรูปแบบ Online ผ่านMicrosoft Teams

เมื่อผู้สมัครดำเนินการสมัครเรียบร้อยแล้วทางทีมผู้จัดจะแจ้ง link ห้องอบรม ให้ทราบทางอีเมลของท่านก่อนวันอบรม

ปล. ทุกท่านที่เข้ารับการฝึกอบรม จะได้รับประกาศนียบัตรรูปแบบดิจิทัลทางอีเมลของท่าน เมื่อการบรรยายเสร็จสิ้นแล้ว

************************************************************

ติดต่อสอบถาม : Tel. : 081-2904198 (คุณณัฐสิรี)

                         @line : 081-2904198

                          MSTeamsChat : nokkaew_n@su.ac.th

-----------------

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่

     - FB : https://www.facebook.com/profile.php?id=100063692495407

     - website(สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี) : bdt.su.ac.th

    - website (หลักสูตรการอบรม)  : https://tinyurl.com/ynzoxj85

    - Sharpoint : BDT-Training 

สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจด้วยดีเสมอมา