ข่าว > การศึกษา > สำนักงานบริการวิชาการ

share
Facebook
Twitter

สำนักงานบริการวิชาการ

03 เมษายน 2567

เมื่อวันที่ 28 - 31  มีนาคม  2567 สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคคลากร ประจำปีงบประมาณ 2567 

ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ จำนวน 2 หลักสูตร ดังนี้