ข่าว > การศึกษา > สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี

share
Facebook
Twitter

สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี

27 มีนาคม 2567

สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดโครงการฝึกอบรมการส่งเสริมการใช้งานซอฟต์แวร์สำหรับงานสร้างสรรค์และงานสำนักงานครั้งที่3 หลักสูตร "การใช้งาน Canva เบื้องต้น" เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2567 เวลา 09.00-16.00 น. โดยคุณสุรพงษ์  ธุวะชาวสวน เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้  ณ ห้องปฏิบัติการ 2301 ชั้น3 อาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ค่ะ >>>

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02TJtCecqxN9Jy2nD2v14Ukfn9giHKyCt1qKk4yukWr1q5wqa6A9EcimHzJHX125Xhl&id=100063692495407