ข่าว > การศึกษา > สำนักงานบริการวิชาการ

share
Facebook
Twitter

สำนักงานบริการวิชาการ

27 มีนาคม 2567

เมื่อวันที่ 22 - 25  มีนาคม  2567 สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคคลากรท้องถิ่น

ประจำปีงบประมาณ 2567 โรงแรมเฟิร์ส แปซิฟิก แอนด์ คอนเวนชั่น อ.บางละมุง จ.ชลบุรี


จำนวน 6 หลักสูตร ดังนี้