ข่าว > การศึกษา > สำนักงานบริการวิชาการ

share
Facebook
Twitter

สำนักงานบริการวิชาการ

26 มีนาคม 2567

วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2567 อาจารย์ ดร.ศรายุทธ แสนมี ผู้อำนวยการสำนักงานบริการวิชาการ ได้จัดทำบุญสำนักงานใหม่ บริเวณชั้น 7 อาคารศูนย์เรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์        เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่หน่วยงานและเจ้าหน้าที่