ข่าว > การศึกษา > สำนักงานบริการวิชาการ

share
Facebook
Twitter

สำนักงานบริการวิชาการ

19 มีนาคม 2567

เมื่อวันที่ 15 - 18 มีนาคม  2567 สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2567

 ณ โรงแรมโคราช โฮเต็ล อ.เมือง จ.นครราชสีมา จำนวน 4 หลักสูตร ดังนี้