ข่าว > การศึกษา > สำนักงานบริการวิชาการ

share
Facebook
Twitter

สำนักงานบริการวิชาการ

24 มกราคม 2567

เมื่อวันที่ 18 - 21 มกราคม 2567 สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ โรงแรมซิตี้บีช รีสอร์ท อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 3 หลักสูตร ดังนี้