ข่าว > การศึกษา > การเลือกตั้ง กรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน แทนตำแหน่งที่ว่าง

share
Facebook
Twitter

การเลือกตั้ง กรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน แทนตำแหน่งที่ว่าง

04 ธันวาคม 2566

ขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่ คณะวิชา/ส่วนงานที่สังกัด (ที่มีตำแหน่งว่าง) ภายในวันที่ 1-20 ธันวาคม 2566

ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://vote.su.ac.th

- ประกาศการรับสมัครเลือกตั้งฯ

ใบสมัครประเภทคณาจารย์ แทนตำแหน่งที่ว่าง

ใบสมัครประเภทพนักงาน แทนตำแหน่งที่ว่าง


อ่านต่อ...