ข่าว > การศึกษา > ขอเชิญชมนิทรรศการ

share
Facebook
Twitter

ขอเชิญชมนิทรรศการ

06 กันยายน 2566

ขอเชิญชมนิทรรศการศิลปกรรมอาจารย์คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์  มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 40

ร่วมกับเครือข่ายศิลปินและศาสตราจารย์ศิลปะรับเชิญนานาชาติ โดยคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ เนื่องในวาระฉลองครบรอบ 80 ปี คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

จัดแสดงระหว่างวันที่ 7 กันยายน – 25 ตุลาคม 2566 

ณ PSG Art Gallery คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ 

พิธีเปิดนิทรรศการ วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566 เวลา 9.00 น. (วันศิลป์ พีระศรี)