ข่าว > การศึกษา > 131st SILPA BHIRASRI One Silpakorn Connect Day

share
Facebook
Twitter

131st SILPA BHIRASRI One Silpakorn Connect Day

05 กันยายน 2566

เชิญศิษย์เก่า - ศิษย์ปัจจุบันร่วมรำลึกถึงศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ในงานครบรอบ 131 ปี ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี พร้อมร่วมรับชมการแสดงปาฐกถาศิลป์ในหัวข้อ “ศิลปากรสู่การบูรณาการศาสตร์ เพื่อสังคมอารยะ”

และชมนิทรรศการศิลปะและการแสดงดนตรีจากนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร พร้อมร่วมพิธีจุดเทียนรำลึกถึงศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี 

15 กันยายน 2566

มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ

ภาพผลงานโดย : ศักดิ์วุฒิ วิเศษมณี

ศิษย์เก่าจากคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์