ข่าว > การศึกษา > ประกาศผลการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ในโอกาสมหาวิทยาลัยศิลปากร ครบรอบ 80 ปี

share
Facebook
Twitter

ประกาศผลการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ในโอกาสมหาวิทยาลัยศิลปากร ครบรอบ 80 ปี

14 กุมภาพันธ์ 2566

เชิญชวนบุคลากรทุกท่าน ร่วมเปลี่ยนภาพโปรไฟล์ที่มีสัญลักษณ์โลโก้ 80 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร

เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเฉลิมฉลองวาระพิเศษ 80 ปี ของการสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร : สร้างสรรค์ศาสตร์และศิลป์ เพื่อปวงชน ผ่านการใช้กรอบโปรไฟล์สัญลักษณ์พร้อมกันตั้งแต่วันนี้    

โดยสามารถนำภาพโปรไฟล์ไปใส่กรอบที่มีสัญลักษณ์โลโก้ได้ที่: www.twibbonize.com/80thsuframe