ข่าว > การศึกษา > ขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย

share
Facebook
Twitter

ขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย

09 กุมภาพันธ์ 2566

มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย อดีตผู้บริหารระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัย ที่มีผลงานมากมายทั้งด้านวิชาการและด้านการบริหารองค์กรของมหาวิทยาลัยศิลปากรในโอกาสที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566